TTA-45010 Yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat, 5 op
Corporate Finance and Financial Markets

Lisätiedot

2019-2020 kurssin luennoi Juhani Raatikainen, juhani.raatikainen@jyu.fi

Vastuuhenkilö

Juho Kanniainen, Juhani Raatikainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-45010 2019-01 2 Juho Kanniainen
Juhani Raatikainen
Tentti luentojen, harjoitusten ja myöhemmin ilmoitettavan kirjallisuuden perusteella sekä harjoitustyön suorittaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - analysoida ja tulkita rahoitusmarkkinoita - kommentoida talousuutismateriaalia ja tekemään johtopäätöksiä - tehdä ehdotuksia rahoituksen suunnitteluun liittyvistä kysymyksistä - vertailla sijoitus- ja investointivaihtoehtoja - soveltaa yksinkertaisia rahoituksen malleja yritysrahoitukseenn liittyvissä kysymyksissä

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Rahoitusmarkkinoiden perusteet; Osakemarkkinoiden tehokkuus; Sijoittajakäyttäytyminen; Portfolioteoria ja CAPM     
2. Yritysrahoituksen perusteet; Corporate Governance; Rahoitusrakenne ja osinkopolitiikka; Rahoitusreservinhallinta ja rahoitusriskit; Investointilaskelmat ja reaalioptiot; Yrityksen arvonmääritys     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssin arvosana muodostuu tentin arvosanasta ja harjoitustyön arvosanasta.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Corporate Finance   Berk and DeMarzo         Kyllä   
Kirja   Principles of Corporate Finance   Principles of Corporate Finance       Vaihtoehtoinen kirjalle Berk&DeMarzo, "Corporate Finance".   Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-45010 Yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat, 5 op TETA-5211 Yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat, 5 op  

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 08.10.2019