TTA-35011 Ulkoinen laskentatoimi ja verotus, 5 op
Financial Accounting and Taxation

Toteutuskerta TTA-35011 2019-01

Kuvaus

Opintojakson sisältöön ja suorittamiseen liittyvää tietoa löytyy Moodlesta. Opintojakson voi suorittaa etänä, mutta opintojakson suorittaminen vaatii sitoutumista viikoittaiseen työntekoon. Opintojakso soveltuu myös niille, jotka haluavat hankkia ulkoisen laskentatoimen ja verotuksen osaamista avoimen yliopiston tai ristiinopiskelun kautta.

Opetus

Periodi 1
Opetusmuodot Luento
Vastuuhenkilö Olli Manninen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Suoritusvaatimuksena on aktiivinen osallistuminen ryhmän työskentelyyn ja hyväksytyt vastaukset oppimistehtäviin sekä se, että oppimista on tapahtunut. Viimeisenä esitetty vaatimus kontroloidaan tarvittaessa ennen suorituksen hyväksymistä.

TTA-35011 Ulkoinen laskentatoimi ja verotus/Lec/01 Mon 26.08.2019 12:00 - 14:00
TTA-35011 Ulkoinen laskentatoimi ja verotus/Lec/01 Mon 02.09.2019 12:00 - 14:00
TTA-35011 Ulkoinen laskentatoimi ja verotus/Lec/01 Mon 09.09.2019 12:00 - 14:00
TTA-35011 Ulkoinen laskentatoimi ja verotus/Lec/01 Mon 16.09.2019 12:00 - 14:00
TTA-35011 Ulkoinen laskentatoimi ja verotus/Lec/01 Mon 23.09.2019 12:00 - 14:00
TTA-35011 Ulkoinen laskentatoimi ja verotus/Lec/01 Mon 30.09.2019 12:00 - 14:00
TTA-35011 Ulkoinen laskentatoimi ja verotus/Lec/01 Thu 03.10.2019 12:00 - 14:00
(Peruttu) TTA-35011 Ulkoinen laskentatoimi ja verotus/Lec/01 Mon 07.10.2019 12:00 - 14:00