TTA-21011 Organisaatiot ja ihmisten johtaminen, 5 op
Organisations and Leadership

Vastuuhenkilö

Nina Helander, Ilona Ilvonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-21011 2019-01 3 Ilona Ilvonen
Toni Luomaranta
Hyväksytyt yksilö- ja ryhmäharjoitukset sekä tentti

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteina ovat: Tunnistaa johtamiseen ja organisaatiokäyttäytymiseen liittyvät peruskäsitteet ja perusteoriat, ymmärtää organisaatioita ja organisoitumisprosesseja sekä tunnistaa johtajuuden monipuolisuus. Kurssi antaa opiskelijoille valmiuksia toimia alaisena ja esimiehenä. Tavoitteena on myös tunnistaa ryhmässä toimimisen etuja ja haasteita.

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TTA-11011 Teollisuustalouden perusteet Pakollinen   1

1 . Basics of Industrial ManagementVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-21011 Organisaatiot ja ihmisten johtaminen, 5 op TTA-21010 Organisaatiot ja ihmisten johtaminen, 4 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019