TTA-15170 Kasvuyritysten ekosysteemit, 5 op
Growth Company Ecosystems

Vastuuhenkilö

Leena Aarikka-Stenroos

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-15170 2019-01 3 Leena Aarikka-Stenroos
Linnea Harala
Sami Rusthollkarhu
Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt kirjallisuuden, luentojen, vierailuluentojen ja caseyritysanalyysin pohjalta sekä mahdollinen töiden esitystilaisuus.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää, mitä johtamisen ja markkinoinnin haasteita liittyy kasvuyrityksiin. Opiskelija ymmärtää keskeisten käsitteiden, kuten kasvuyritys ja ekosysteemi merkityksen ja hahmottaa mitä tama tarkoittaa eri tilanteissa ja eri aloilla.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Keskeiset käsitteet: kasvu, kasvuyritys, ekosysteemi     
2. Kasvu markkinoita kehittämällä ja luomalla  Market creation, Market development, Market shaping   
3. Kasvu globaalissa kontekstissa     
4. Ekosysteemiajattelu, erilaiset kasvua tukevat ekosysteemit     

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019