TTA-15091 Tutkimusmetodologia, 5 op
Research Methodology

Toteutuskerta TTA-15091 2019-01

Kuvaus

Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijoiden valmiuksia empiiristen diplomitöiden toteuttamiseksi tuotantotalouden ja tietojohtamisen alueilla. Kurssi valmentaa myös systemaattisen, perustellun ja analyyttisen selvitystyön tekemiseen tuotantotalouden ja tietojohtamisen asiantuntijatehtävissä. Kurssin käytyään opiskelija 1) osaa selittää, mitä tutkimuksen tekeminen on ja mitä se vaatii; 2) osaa luokitella tutkimusotteita, selittää niiden toteutustapoja, tunnistaa niihin liittyviä haasteita ja vertailla tutkimusotteiden eroja; 3) osaa luokitella empiirisen tutkimuksen menetelmiä, tunnistaa niiden sovelluskohteita, käyttötapoja ja rajoitteita; 4) osaa perustella tutkimuksessa käyttämiään rajauksia, tutkimuskysymyksiä ja -menetelmiä; 5) osaa valita tutkimukselleen soveltuvat tutkimusmenetelmät, analysoida tutkimusaineistoa ja soveltaa muutamaa menetelmää käytännössä

Kurssi kattaa tutkimuksen suunnittelun, toteuttamisen, analyysin ja raportoinnin perusasiat, vaihtoehtoiset tutkimusotteet ja asetelmat sekä niihin liittyvät valinnat, tuotantotalouden ja tietojohtamisen keskeiset tiedonkeruumenetelmät ja niistä saatavan aineiston analysoinnin (haastattelu, kysely, havainnointi, prosessin mallinnus, dokumenttipohjainen analysointi, interventio ja kokeellinen tutkimus) sekä valikoitujen menetelmien harjoittelun käytännössä.

Opetus

Periodi 3 - 4
Opetusmuodot Muu suoritus, aikatauluton, Seminaari, Luento, Tentti, Harjoitukset, Harjoitusryhmä
Vastuuhenkilö Jonna Käpylä

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää, että tentti, kirjaston järjestämä tiedonhankinnan koulutus ja kaksi harjoitustyötä on suoritettu hyväksytysti.

Tentti Tue 25.02.2020 13:00 - 16:00
Tentti Wed 29.04.2020 17:00 - 20:00
TTA-15091 Tutkimusmetodologia/Lec/02 Tue 07.01.2020 14:00 - 16:00
TTA-15091 Tutkimusmetodologia/Lec/01 (*) Thu 09.01.2020 15:00 - 17:00
TTA-15091 Tutkimusmetodologia/Lec/02 Tue 14.01.2020 14:00 - 16:00
TTA-15091 Tutkimusmetodologia/Lec/01 (*) Thu 16.01.2020 15:00 - 17:00
TTA-15091 Tutkimusmetodologia/Lec/01 (*) Thu 23.01.2020 15:00 - 17:00
TTA-15091 Tutkimusmetodologia/Lec/01 (*) Thu 30.01.2020 15:00 - 17:00
TTA-15091 Tutkimusmetodologia/Lec/02 Tue 04.02.2020 14:00 - 16:00
TTA-15091 Tutkimusmetodologia/Lec/01 (*) Thu 06.02.2020 15:00 - 17:00
TTA-15091 Tutkimusmetodologia/Lec/02 Tue 11.02.2020 14:00 - 16:00
TTA-15091 Tutkimusmetodologia/Lec/01 (*) Thu 13.02.2020 15:00 - 17:00
TTA-15091 Tutkimusmetodologia/Sem/01 Fri 17.04.2020 10:00 - 16:00
TTA-15091 Tutkimusmetodologia/E/01 Thu 20.02.2020 14:00 - 15:00
TTA-15091 Tutkimusmetodologia/E/01 Fri 21.02.2020 13:00 - 14:00
(Peruttu) TTA-15091 Tutkimusmetodologia/E/01 Fri 13.03.2020 12:00 - 14:00
TTA-15091 Tutkimusmetodologia/E/01 Fri 20.03.2020 12:00 - 14:00
TTA-15091 Tutkimusmetodologia/EG01/01 Mon 03.02.2020 16:00 - 18:00
TTA-15091 Tutkimusmetodologia/EG01/01 Tue 28.01.2020 14:00 - 16:00
TTA-15091 Tutkimusmetodologia/EG02/01 Wed 29.01.2020 14:00 - 16:00
TTA-15091 Tutkimusmetodologia/EG02/01 Thu 23.01.2020 10:00 - 12:00
TTA-15091 Tutkimusmetodologia/EG01/01 Fri 24.01.2020 12:00 - 14:00
Kirjaston tiedonhankintakoulutus Fri 31.07.2020 16:00 - 16:00