TTA-15061 Yrityksen johtaminen, 5 op
Business Management Cases

Toteutuskerta TTA-15061 2019-01

Kuvaus

Opintojakso koostuu alkuluennoista, viikottaisista harjoituksista sekä itsenäisestä työskentelystä. Läsnäolo on pakollinen kaikissa opintojakson oppimistapahtumissa. Moodlessa on esitetty kurssin viikkoaikataulu ja kerrottu tarkemmin kurssivaatimuksista.

Opetus

Periodi 1 - 2
Opetusmuodot Luento, Harjoitusryhmä
Vastuuhenkilö Teemu Laine, Tommi Mahlamäki, Santeri Repo, Sami Rusthollkarhu, Lauri Vuorinen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut caseharjoitukset ja loppuraportti.

TTA-15061 Yrityksen johtaminen/Lec/01 (+) Fri 06.09.2019 12:00 - 14:00
TTA-15061 Yrityksen johtaminen/Lec/01 (+) Wed 11.09.2019 12:00 - 14:00
TTA-15061 Yrityksen johtaminen/Lec/02 Fri 13.09.2019 12:00 - 14:00
TTA-15061 Yrityksen johtaminen/EG01/01 (*) Fri 20.09.2019 09:00 - 12:00
TTA-15061 Yrityksen johtaminen/EG03/01 (*) Fri 20.09.2019 12:00 - 15:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Opintomoniste Yrityksen johtamisen opetusmoniste Englanti Ei