TTA-15011 Johdatus yrittäjyyteen, 5 op
Introduction to Entrepreneurship

Vastuuhenkilö

Ulla Saari

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-15011 2019-01 1 - 2 Ulla Saari
Hyväksytysti suoritetut laajat harjoitustyöt kirjallisuuden, yrittäjyyteen liittyvien tapahtumien ja yrittäjähaastattelun pohjalta sekä töiden esitystilaisuus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kurssin suoritettuaan ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnalle, yrittäjälle itselleen ja yrittäjän sosiaaliselle lähipiirille. Tavoitteena on, että opiskelija osaa omakohtaisesti pohtia yrittäjyyttä uravaihtoehtona. Opiskelija tuntee yrittäjyyden aihealueen peruskäsitteet.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Peruskäsitteet ja niiden hallinta  Teoriat yrittäjäksi ryhtymisestä   
2. Yrittäjyyden perustyökalut: liikeidea ja liiketoimintasuunnitelman perusteet     
3. Sisäinen yrittäjyys  Intrapreneurship/entrepreneurship, yritteliäisyys ja yrittäjämäinen oppiminen   
4. Yrittäjyyden monimuotoisuus  Yrittäjyyspolut, asiantuntijuus yrittäjyyden lähtökohtana   
5. Yrittäjyyden ekosysteemit     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arviointi perustuu laajaan harjoitustyöhön, jolla näytetään kurssikirjallisuuden ja luentojen sisällön hallinta sekä itsenäiset työskentelyosuudet.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-15011 Johdatus yrittäjyyteen, 5 op TTA-15010 Johdatus yrittäjyyteen, 3 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019