TTA-15011 Johdatus yrittäjyyteen, 5 op
Introduction to Entrepreneurship

Toteutuskerta TTA-15011 2019-01

Kuvaus

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija kurssin suoritettuaan ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnalle, yrittäjälle itselleen ja yrittäjän sosiaaliselle lähipiirille. Tavoitteena on, että opiskelija osaa omakohtaisesti pohtia yrittäjyyttä uravaihtoehtona.
Opiskelija tuntee yrittäjyyden aihealueen peruskäsitteet.

Opetus

Periodi 1 - 2
Opetusmuodot Monimuoto-opetus
Vastuuhenkilö Ulla Saari

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut laajat harjoitustyöt kirjallisuuden, yrittäjyyteen liittyvien tapahtumien ja yrittäjähaastattelun pohjalta sekä töiden esitystilaisuus.

TTA-15011 Johdatus yrittäjyyteen/O/01 Mon 02.09.2019 10:00 - 12:00
TTA-15011 Johdatus yrittäjyyteen/O/01 Mon 09.09.2019 10:00 - 12:00
TTA-15011 Johdatus yrittäjyyteen/O/01 Mon 16.09.2019 10:00 - 12:00
TTA-15011 Johdatus yrittäjyyteen/O/01 Mon 23.09.2019 10:00 - 12:00
TTA-15011 Johdatus yrittäjyyteen/O/01 Mon 30.09.2019 10:00 - 12:00
TTA-15011 Johdatus yrittäjyyteen/O/01 Mon 18.11.2019 10:00 - 12:00