TTA-12030 Yhdistyksen hallinto ja talous, 2-5 op
Administration and Financing of a Non-Profit Organization

Lisätiedot

Opintojakson järjestää ylioppilaskunta. Opintojaksoa ei voi sisällyttää teollisuustalouden pää- tai sivuaineeseen. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Nelli Putkonen, Tiia Virtanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TTA-12030 2019-01 3 Nelli Putkonen
Tiia Virtanen
Tentti luentojen ja kurssimateriaalin sisällöstä sekä hyväksytysti suoritettu harjoitustyö. Lisäopintopisteitä saa loppuraportista, joka tehdään toimimalla rekisteröidyn yhdistyksen tai ylioppilaskunnan alayhdistyksen hallituksessa tai yliopiston/ylioppilaskunnan hallintoelimissä.Tarkemmat tiedot harjoitustyön suorituksesta Moodlessa.

Osaamistavoitteet

Kurssilla on yhtäaikaisesti kaksi toteutusta saman kurssin alla. Toinen puoli opintojaksosta käsittelee yhdistyksiä ja niissä toimimista ja toinen puoli yliopistohallintoa, opiskelijan oikeusturvaa sekä kokoustekniikkaa. Kurssin läpäisemiseen riittää toiseen osion vaatimusten suorittaminen Yhdistysosio: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: - ymmärtää yhdistysten roolin yhteiskunnassa - nimetä yhdistysten lakisääteiset velvoitteet - toimia yhdistyksen hallituksen jäsenenä, myös puheenjohtajana tai taloudesta vastaavana henkilönä Yliopistohallinto-osio: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: - julkisoikeudellisen organisaation lakisääteiset velvollisuudet - opiskelijan oikeusturvan suomalaisessa yliopistojärjestelmässä - toimia lakisääteisen tai valmistelevan toimielimen jäsenenä yliopistohallinnossa

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Yhdistyslaki ja yhdistyksen säännöt: rekisteröity ja rekisteröimätön yhdistys      
2. Yhdistyksen hallitus ja muut toimielimet, sisäinen valvonta ja tilintarkastus     
3. Yhdistyksen verotus     
4. Yhdistyksen toiminnan suunnittelu ja seuranta: toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus     
5. Yhdistyksen tilinpäätös: tuloslaskelma ja taseen laatiminen yhdistyksessä     
6. Yliopistolaki ja yliopiston hallinto      
7. TTY:n toimielimet, päätöksentekoprosessi      
8. Kokoustekniikka ja -käytännöt      Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-12030 Yhdistyksen hallinto ja talous, 2-5 op TETA-7210 Yhdistyksen hallinto ja talous, 2-5 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019