TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyöseminaari, 0 op
Bachelor's Thesis Seminar in Industrial Engineering and Management

Toteutuskerta TTA-10002 2019-01

Kuvaus

Kandidaatintyökurssi muodostuu seuraavista osista:

Tutkimusmetodiopetus luentoina, harjoituksina ja itseopiskelutehtävinä (Teollisuustalouden laitos, Kielikeskus, TTY:n kirjasto).
Aihesuunnitelman (min. 1-2 sivua), tutkimussuunnitelman (laajuus 8 ± 2 s.) ja kriittisen kirjallisuustutkielman (= kandidaatintyö, laajuus 25 ± 5 s.) laatiminen.
Tutkimussuunnitelmien ja tutkielmien käsikirjoitusten käsittelyt seminaaritilaisuuksissa.
Kypsyysnäytteen suorittaminen näytteenä tutkimussuunnitelmasta.

Opetus

Periodi 1 - 2
Opetusmuodot Muu suoritus, aikatauluton, Seminaari, Luento, Harjoitusryhmä
Vastuuhenkilö Tuomas Korhonen, Jussi Valta

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu kirjallinen kandidaatintyö, osallistuminen seminaarityöskentelyyn, hyväksytysti suoritettu kypsyysnäyte, osallistuminen tieteellisen kirjoittamisen ja tiedonhaun oppimistapahtumiin, puheviestinnän ja neuvottelutaidon harjoitus.

Lisätietoja toteutuksesta

Kanditöiden alustava aihelista on luettavissa kurssin Moodle-sivulla. Käythän katsomassa aihelistaa jo etukäteen, jotta aiheen valinta on mahdollisimman ripeä kurssin alettua. Aiheen valinta on nimittäin tehtävä heti kurssin alkuvaiheessa.

TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyö/Lec/01 Tue 27.08.2019 12:00 - 14:00
TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyö/Lec/01 Mon 02.09.2019 12:00 - 14:00
TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyö/Lec/01 Mon 09.09.2019 12:00 - 14:00
TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyö/Lec/01 Mon 16.09.2019 12:00 - 14:00
TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyö/Sem/03 Tue 01.10.2019 10:00 - 12:00
TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyö/Sem/04 Tue 01.10.2019 13:00 - 15:00
TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyö/Sem/05 Wed 02.10.2019 10:00 - 12:00
TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyö/Sem/06 Wed 02.10.2019 13:00 - 15:00
TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyö/Sem/01 Mon 11.11.2019 10:00 - 12:00
TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyö/Sem/02 Mon 11.11.2019 14:00 - 16:00
TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyö/Sem/03 Tue 12.11.2019 10:00 - 12:00
TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyö/Sem/04 Tue 12.11.2019 13:00 - 15:00
TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyö/Sem/05 Wed 13.11.2019 10:00 - 12:00
TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyö/Sem/06 Wed 13.11.2019 12:00 - 14:00
TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyöseminaari/Sem/09 Thu 14.11.2019 10:00 - 12:00
TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyö/Sem/08 Thu 14.11.2019 14:00 - 16:00
TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyö/Sem/01 Mon 18.11.2019 10:00 - 12:00
TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyö/Sem/02 Mon 18.11.2019 13:00 - 15:00
TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyö/Sem/03 Tue 19.11.2019 10:00 - 12:00
TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyö/Sem/04 Tue 19.11.2019 13:00 - 15:00
TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyö/Sem/05 Wed 20.11.2019 10:00 - 12:00
TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyö/Sem/06 Wed 20.11.2019 13:00 - 15:00
TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyö/Sem/07 Thu 21.11.2019 10:00 - 12:00
TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyö/Sem/08 Fri 22.11.2019 10:00 - 12:00
TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyö/EG01/01 (*) Tue 03.09.2019 10:00 - 11:00
TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyö/EG01/01 (*) Tue 10.09.2019 10:00 - 12:00
TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyö/EG01/01 (*) Tue 17.09.2019 10:00 - 12:00
TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyö/EG01/01 (*) Tue 08.10.2019 10:00 - 12:00
TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyöseminaari/EG02/01 Wed 11.09.2019 10:00 - 12:00
TTA-10002 Tuotantotalouden kandidaatintyöseminaari/EG01/01 Wed 18.09.2019 10:00 - 12:00
Kielenhuollon osuuden ja kypsyysnäytteen suoritusmerkintä Sun 01.12.2019 16:00 - 16:00
Kirjaston tiedonhakuosuuden suoritusmerkintä Sun 01.12.2019 16:00 - 16:00