TRT-25010 Ajankohtaisia kiertotalouden haasteita ja ratkaisuja, 1-5 op
Contemporary Circular Economy Challenges and Solutions

Toteutuskerta TRT-25010 2019-01

Kuvaus

Kurssilla ei ole erillisiä oppimistapahtumia, vaan kurssi suoritetaan työskentelemällä itsenäisesti yksin ja yhdessä (yksilö- ja ryhmätyöskentelyä), Moodle-alustan ohjeistuksen mukaisesti.
Moodle-alustalla ilmoitetaan tapahtumista, asiantuntijaluennoista ja casetehtävistä.
Opiskelija suorittaa kurssin tietyn ajanjakson kuluessa tekemällä tavoittelemansa opintopistemäärän verran oppimistehtäviä (esim. osallistuu tapahtumiin; ratkoo ongelmanratkaisucaseja). Suoritukset annetaan 2 kertaa vuodessa keväisin ja syksyisin.

Opetus

Periodi 1 - 5
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Leena Aarikka-Stenroos, Marika Kokko, Minna Lanz, Hasse Nylund, Matti Pentti, Essi Sarlin, Jarmo Uusikartano

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Raportit ja casesratkaisut, ei tenttiä.

Lisätietoja toteutuksesta

Oppimistehtäviä ovat
1) Tapahtuma ja sen reflektio
Osallistuminen kiertotalouden eri osa-alueita käsitteleviin asiantuntijaluentoihin ja tapahtumiin ja niiden raportointi oppimispäiväkirjalla tai muulla reflektiolla (ei referointia); lopputulemana kiteytys tapahtumasta (raportti, slidet tai video)
2) Casetyöskentely ja -ratkaisu pienryhmässä (ohjeet ja ryhmän kokoaminen Moodlessa); tässä ohjaajaresurssina eri substanssialueiden vastuulliset tahot; case voi olla oma tai yritysten tehtävänanto
3) Vapaa oma ehdotus

Opiskelija sopii ohjaajan (kurssin vastuuhenkilö pääaineen tai sivuaineen osalta tai muu vastuuhenkilö) kanssa pisteytyksestä.
Peruslinjauksena on, että 1 op:ta voi vastata esim. se että osallistuu kahteen laajempaan seminaariin ja tekee yhteenvedon, tai osallistuu kolmeen lyhyempään