ASE-8010 Systeemitekniikan erityiskysymyksiä , 1-10 op
Advanced Topics in Automation Science and Engineering

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Tomi Roinila, Matti Vilkko

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ASE-8010 2019-01 1 - 5 Matti Vilkko

Osaamistavoitteet

Tieteellisen pätevyyden kehittäminen jatko-opinnoiksi soveltuviin systeemitekniikan aiheisiin perehtymällä. Kirjallisten ja suullisten esitystaitojen kehittäminen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee käsitellyn systeemitekniikan osa-alueen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Systeemitekniikkaan liittyviin erityisaiheisiin perehtyminen joko itsenäisesti tai seminaarityöskentelyn avulla. Kurssin sisältö ja opintopistemäärä vaihtelevat toteutuskerroittain.  Luentoesitysten pitäminen. Tieteellinen raportointi.   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-8010 Systeemitekniikan erityiskysymyksiä , 1-10 op ASE-8016 Advanced Topics in Automation Science and Engineering , 1-10 op  
ASE-8010 Systeemitekniikan erityiskysymyksiä , 1-10 op ASE-8010 Systeemitekniikan erityiskysymyksiä , 1-10 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019