ASE-8010 Systeemitekniikan erityiskysymyksiä , 1-10 op
Advanced Topics in Automation Science and Engineering

Toteutuskerta ASE-8010 2019-01

Opetus

Periodi 1 - 5
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Matti Vilkko

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)