ASE-7610 Automaation turvallisuus, 5 op
Dependable Industrial Control Systems

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Mikko Salmenperä, Jari Seppälä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ASE-7610 2019-01 3 - 4 Mikko Salmenperä
Jari Seppälä
Hyväksytysti suoritettu ryhmäharjoitustyö sekä vapaaehtoinen tentti. Luentoläsnäolo 75%. Osallistujamäärä voi vaikuttaa arvostelu toteutukseen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen automaatiojärjestelmän riskianalyysin tietoturvan ja toiminnallisen turvallisuuden aihepiiristä. Opiskelija ymmärtää miten eri osa-alueet liittyvät toisiinsa ja miten yrityksissä asioita hoidetaan käytännössä. Opiskelija osaa analysoida ja parantaa tehtyjä riskianalyysejä oppimansa pohjalta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Automaation turvallisuus kokonaisuutena, johon sisältyy 1. riskianalyysi 2. tietoturva 3. toiminnallinen turvallisuus   Yritystoiminnan turvallisuuteen liittyvät haasteet.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Harjoitustöiden arvostelussa hyödynnetään vertaisarviointia. Kurssin arvosanasta 0-3 muodostuu harjoitustyöstä ja arvosanoihin 4-5 vaaditaan lisäksi tentti.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Risks in Technological Systems   Grimvall, G.; Holmgren, Å.; Jacobsson, P.; Thedéen, T. (Eds.)   ISBN 978-1-84882-640-3       Ei   
Kirja   Secrets & Lies, Digital Security in a Networked World   Bruce Schneier   ISBN 0-471-25311-1       Ei   
Kirja   Teollisuusautomaation tietoliikenne - turvaväylät   Useita kirjoittajia   ISBN 952-5183-24-6       Ei   
Kirja   Teollisuusautomaation tietoturva - verkottumisen riskit   Useita kirjoittajia   ISBN 952-5183-24-6       Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ASE-6010 Tietoverkkopohjainen automaatio Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Tai esitietokursseja vastaavat tiedot.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-7610 Automaation turvallisuus, 5 op ASE-7610 Automaation turvallisuus, 5 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019