ASE-7410 Kuvaan perustuvat mittaukset, 5 op
Measurements Based on Digital Image

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Heimo Ihalainen, Risto Ritala

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ASE-7410 2019-01 1 - 3 Heimo Ihalainen
Hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja harjoitustyö.
Numeerisen arvosanan saamiseksi lisäksi tentti.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kuvaan perustuvan mittauksen perusteet; järjestelmäkomponentit, laskennallisten menetelmien ytimen sekä järjestelmän suunnittelun perusteet. Osaa (3/5) 1.tunnistaa kameraan perustuvan mittausjärjestelmän peruskäsitteet, komponentit ja rakenteet 2.kuvankäsittelyn ja kuva-analyysin perusteet 3.soveltaa numeerisin analyysin menetelmiä kuville 4. suunnitella yksinkertaisen kuvaan perustuvan mittausjärjestelmän Arvosana (1/5): vähintään kolme oppimistavoitetta täyttyy

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kameraan perustuvan mittauksen perusteet  Systeemianalyysi, kamera lineaarisena järjestelmänä, järjestelmäkohina  Ympäristötekijöiden vaikutus kuvan laatuun 
2. Kuvankäsittelyn perusteet  2-D lineaarinen ja epälineaarinen suodatus  2-D Fourier muunnos 
3. Kuva-analyysin perusteet, segmentointi, reunan- ja kulman haku, orientaatio ja mittakaava  Tekstuurianalyysin perustietämys  2-D spektrianalyysi 
4. Kuvaan perustuvan mittausjärjestelmän suunnittelu  Resoluutio-, pinta-ala-, valaisu- ja kalibrointivaatimukset  Järjestelmän luotettavuusvaatimukset 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Luennot ja niihin liittyvät harjoitukset tarjoavat tien hyvään osaamistasoon. Erittäin hyvä osaamistaso vaatii vahvaa omaa tekemistä. Luentojen aiheet kuvaavat alueita, joiden osaaminen on tärkeää. Harjoitustyö 1: Perustason osaaminen - Mielekäs tehtävän hahmottaminen - Alustava kuvankäsittely ja analyysi - Raportti ja sen esittäminen Harjoitustyö 2: Hyvä osaaminen - Uuden tehtävän hahmottaminen tai edellisen jatko - Lähteiden läpikäyminen; verkkolähteet, oppikirjat, tieteellinen kirjallisuusselvitys - Oma ratkaisu; kehittely, ratkaisu - Raportti ja sen esittäminen

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-7410 Kuvaan perustuvat mittaukset, 5 op MIT-3210 Kuvaan perustuva mittaus 1, 5 op  
ASE-7410 Kuvaan perustuvat mittaukset, 5 op ASE-7410 Kuvaan perustuvat mittaukset, 5 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019