ASE-6050 Automaation ohjelmistokomponentit ja sovelluspalvelut, 5 op
Software Components and Services in Automation

Lisätiedot

Kurssin voi korvata TIE-23526 Web Architectures -kurssilla. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Mikko Salmenperä, Jari Seppälä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ASE-6050 2019-01 - Mikko Salmenperä
Jari Seppälä

Osaamistavoitteet

Uusimmat automaation ja tuotannon hallinnan informaatiojärjestelmät perustuvat ohjelmistokomponentti- (software component) ja sovelluspalvelu- (web service) tekniikoihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kooota automaatiosovelluksen valmiskomponenteista ja integroida niitä - usein sovelluspalvelujen avulla ja/tai toimintoprosessien mallinnukseen perustuen - alan ohjelmistoarkkitehtuureihin. Opiskelija oppii myös kehittämään itse uudelleenkäytettäviä, oliopohjaisia automaatioalan ohjelmistokomponentteja ja sovelluspalveluita integroiduissa ohjelmistokehitysympäristöissä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ohjelmistokomponenttien ja sovelluspalveluiden merkitys automaatioalan sovelluksissa. Käyttöliittymien ja palvelimien komponenttimallit, sovelluspalvelukomponentit.      
2. Komponenttien hyödyntäminen ja koonti, komponenttipohjaiset ohjelmistoarkkitehtuurit.      
3. Komponenttien kehittäminen, rajapintalähtöinen, sopimuspohjainen määrittely ja suunnittelu.      
4. Sovelluspalvelutekniikat komponentoinnin laajennuksena. Sovelluspalvelukomponentit palveluarkkitehtuurin (SOA) osina.     
5. Komponentit ja sovelluspalvelut automaatiosovelluksissa, erityisesti OPC-standardointi. Automaation valmiskomponentit, komponenttiarkkitehtuurit ja komponenttiliiketoiminta.      

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ASE-6030 Automaation reaaliaikajärjestelmät Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-6050 Automaation ohjelmistokomponentit ja sovelluspalvelut, 5 op ACI-32040 Automaation ohjelmistokomponentit ja sovelluspalvelut, 7 op  
ASE-6050 Automaation ohjelmistokomponentit ja sovelluspalvelut, 5 op ASE-6050 Automaation ohjelmistokomponentit ja sovelluspalvelut, 5 op  

Päivittäjä: Salmenperä Mikko, 09.10.2019