ASE-6030 Automaation reaaliaikajärjestelmät, 5 op
Real-time Systems in Automation

Vastuuhenkilö

Mikko Salmenperä, Jari Seppälä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ASE-6030 2019-01 1 - 2 Mikko Salmenperä
Jari Seppälä

Osaamistavoitteet

Sekä automatisoitaviin tuotteisiin integroitavilta sulautetuilta järjestelmiltä että tietoverkkopohjaisilta hajautetuilta järjestelmiltä vaaditaan vahvoja reaaliaikaisuus- ja laatuominaisuuksia. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kehittää automaatioalan ohjelmistopohjaisia reaaliaikajärjestelmiä ja -sovelluksia ketterän kehityksen metodein. Hän ymmärtää ja osaa organisoida automaatioalan reaaliaikajärjestelmien kehitysprosessin. Hän osaa soveltaa eri kehitysvaiheisiin soveltuvia, UML-pohjaisia (Unified Modelling Language) tekniikoita ja työkaluja. Hän osaa käyttää hyväkseen UML-profiileita. Hän osaa suunnitella alan erityyppisiin sovelluksiin tarkoituksenmukaisia ohjelmistoarkkitehtuureita käyttäen hyväkseen suunnittelumalleja (design patterns) ja mallikieliä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Automaatiotoimialan ohjelmistojen erityispiirteet ja -vaatimukset.      
2. Automaatioalan ohjelmistojen mallipohjainen, ketterä kehitysprosessi. Vaatimusmäärittelyn käyttötapausten tarkentaminen.      
3. Olioluokka-analyysi ja toimintoanalyysi.  UML:n reaaliaikaprofiileista ja SysML:sta.    
4. Arkkitehtuurisuunnittelu, yksityiskohtainen suunnittelu ja toteutus.  Suunnittelumalleista ja suunnittelumallikielistä.   
5. Automaatio-ohjelmistojen laatu. Testausmenetelmät ja -työkalut.      

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Real-Time Agility   Bruce Powel Douglass   978-0-321-54549-7       Kyllä   
Opintomoniste   Lecture Notes On Automation Software   Seppo Kuikka         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
IHA-3110 Ohjaus- ja automaatiojärjestelmät Suositeltava    
TIE-02201 Ohjelmointi 2: Perusteet Suositeltava    
TIE-02402 Ohjelmointi 3: Tekniikat Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-6030 Automaation reaaliaikajärjestelmät, 5 op ACI-32020 Automaation reaaliaikajärjestelmät, 7 op  
ASE-6030 Automaation reaaliaikajärjestelmät, 5 op ASE-6030 Automaation reaaliaikajärjestelmät, 5 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019