ASE-6010 Tietoverkkopohjainen automaatio, 5 op
Network Based Automation

Lisätiedot

Harjoitustyösuoritukset voimassa kaksi vuotta sisältäen aloitusvuoden.

Vastuuhenkilö

Mikko Salmenperä, Jari Seppälä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ASE-6010 2019-01 1 - 2 Mikko Salmenperä
Jari Seppälä
Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt, sekä vapaaehtoinen tentti.

Osaamistavoitteet

Kurssin päätyttyä opiskelija * osaa kertoa tärkeimmät automaation lyhyen ja pitkän kantaman verkkotekniikat * ymmärtää TCP/IP:n ja Ethernetin merkityksen modernissa automaatiojärjestelmässä * ymmärtää millaisia vaatimuksia automaatio asettaa verkon palvelulaadulle * ymmärtää miten palvelulaatusopimus vaikuttaa tietoliikenneyhteyksiin * tunnistaa tärkeimmät rakennusautomaation tietoliikenneratkaisut * käsittää miten tietoturvalla voidaan parantaa automaation luotettavuutta * osaa määritellä ja rakentaa automaatiosovelluksen, joka hyödyntää erilaisia internettekniikkarajapintoja.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. TCP/IP-protokollaperhe ja Ethernet automaatiossa.     
2. Automaation lyhyen ja pitkän kantaman langattomat järjestelmät.     
3. Palvelunlaatu, palvelulaatusopimukset ja reaaliaikaisuus erityisesti pitkän kantaman sovelluksissa.     
4. Teollisuuusautomaatioverkkojen tietoturva.      
5. Rakennusautomaation tietoliikenne.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti arvostellaan arvosanalla 0-2. Harjoitustyöt hyväksytty/0-3. Yhteisarvosana muodostuu tentistä ja harjoitustöistä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot             Kyllä   
Muu verkkomateriaali           Tenttimateriaaliin kuuluva muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssin aikana.   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ASE-2610 Johdatus automaation tietotekniikkaan Suositeltava   1

1 . Ennen lukuvuotta 2010-11 aloittaneilla opintojakson ASE-2610 sijaan "ACI-31040 Automaatiolaitteet ja -verkot".Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-6010 Tietoverkkopohjainen automaatio, 5 op ACI-31050 Tietoverkkopohjainen automaatio, 5 op  
ASE-6010 Tietoverkkopohjainen automaatio, 5 op ASE-6010 Tietoverkkopohjainen automaatio, 5 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019