ASE-4080 Systeemien hallinnan case study, 5 op
Case Studies in System Operation

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Risto Ritala

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ASE-4080 2019-01 3 - 4 Risto Ritala
Hyväksyttävästi suoritetut ryhmätyöt (edellyttää käytännössä osallistumista lähes kaikille lähiopetuskerroille). Kotitentti (24 tuntia).

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää laajan systeemihallinnan sovelluksen vaatimusten muodostamisen, osaa etsiä vaatimusten täyttävät säätörakentene ja säätöalgortimien joukon, osaa arvioida hallinnan toimivuutta simulaattorin avulla sekä osaa kommunikoida ratkaisun tilaajan kanssa. Opiskelija kehittää ja osoittaa osaamisensa ryhmätöinä tehtävissä tapaustarkasteluissa. Opintojaksolla analysoidaan 3-4 laajaa systeemin hallinnan tapausta, joista vähintään yksi liittyy prosessiteollisuuteen ja vähintään yksi mobiiliin robotiikkaan.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Dynaamisen systemin hallinnan tehtävän määrittely. Systeemin hallinnan tehtävän elementit.     
2. Systeemin hallinnan tavoitteiden identifiointi loppukäyttäjän liiketoimintatavoitteita analysoimalla.     
3. Hallintarakenteen valinta (mittaukset ja toimilaitteet).     
4. Hallintamenetelmän valinta ja sovelluskohtainen omaksuminen     
5. Systeemien hallinnan suunnitteluprosessi.     

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019