ASE-4060 Systeemien hallinnan kehittyneet menetelmät, 5 op
Advanced Methods for System Operation

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Terho Jussila, Veli-Pekka Pyrhönen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ASE-4060 2019-01 1 - 2 Terho Jussila
Yrjö Majanne
Veli-Pekka Pyrhönen
Matti Vilkko
Läsnäolo kunkin työn startissa, kolme pariesitelmää ja esitelmäpalautteen vastaaottoa, kahden loppuraportin (GS, LQG) ja niihin liittyvän kommentoidun Matlab-softan palautus, muiden työparien esitelmien kuuntelu palautetta antaen. Loppuraportti esitetään tieteellisen artikkelin muodossa. Työparin on etsittävä ja hyödynnettävä riittävästi relevantteja laadukkaita kirjoja, tieteellisiä artikkeleita ja nettisivustoja.

Osaamistavoitteet

Opiskelija kehittyy opintojakson aikana palautteen ja itsearvioinnin perusteella. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1) suunnitella Gain Scheduling -säätimen, diskreettiaikaisen stationaarisen LQG-säätimen ja malliprediktiivisen säätimen; 2) kykenee kirjallisuuden kriittiseen hyödyntämiseen; 3) osaa pitää tieteellisen esitelmän ja kirjoittaa tieteellisen artikkelin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. GS eli Gain Scheduling      
2. LQG eli stationaarinen diskreettiaikainen LQG-säätö     
3. MPC eli malliprediktiivinen säätö     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Riittävä työmäärä riittävän aikaisin, perusteellinen perehtyminen opintojakson ja töiden ohjeistukseen, huolellinen perehtyminen tieteelliseen kirjallisuuteen (laadukkaat kirjat ja artikkelit), hyvin suunniteltu projektin eteneminen matematiikan ja Matlabin osalta, hyvin organisoitu dokumentoitu Matlab-työ ottaen huomioon koodin mahdollinen myöhempi uusiokäyttö, perehtyminen esityksen vaatimiin ohjelmistoihin ja esitystekniikkaan, artikkelin olemukseen ja sääntöihin tutustuminen sekä saumaton yhteistyö parin/ryhmäläisten kanssa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
-   Omat valinnat         Työparin/ryhmän on etsittävä ja hyödynnettävä riittävästi lisää relevantteja laadukkaita kirjoja, tieteellisiä artikkeleita ja nettisivustoja.   Ei   
Kirja   Control Theory. Multivariable and Nonlinear Methods.   Lennart Ljung & Torkel Glad   9780748408788       Ei   
Kirja   Digital Control of Dynamic Systems   G. F. Franklin, J. D. Powell and M. Workmann         Ei   
Kirja   Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers   K. J. Åström & R. M. Murray         Ei   
Kirja   Optimal Control   B. D. O. Anderson and J. B. Moore         Ei   
Kirja   Optimal Filtering   B. D. O. Anderson and J. B. Moore         Ei   
Kirja   The Control Handbook. Control System Fundamentals.   William S. Levine & al.         Ei   
Kirja   The Control Systems Handbook. Control System Advanced Methods.   William S . Levine & al.         Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ASE-1131 Automaatio Pakollinen    
ASE-1252 Järjestelmien ohjaus Pakollinen    
ASE-1259 Introduction to Control Pakollinen    
ASE-2110 Systeemit ja säätö Suositeltava    
ASE-2117 Systems and Control Pakollinen    
ASE-2411 Johdatus systeemien hallintaan Pakollinen    
ASE-4020 Systeemien hallinnan periaatteet Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
ASE-1131 (ent. ASE-1130), ASE-1252 (ent. ASE-1251/1250), ASE-1259 (ent. ASE-1258/1257/1256) ovat keskenään vaihtoehtoiset. ASE-2110 ja ASE-2117 (ent. ASE-2116) ovat keskenään vaihtoehtoiset.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-4060 Systeemien hallinnan kehittyneet menetelmät, 5 op ASE-4050 Prosessien hallinnan kehittyneet menetelmät, 7 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019