ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari, 0 op
Bachelor's Seminar in Automation Engineering

Toteutuskerta ASE-2711 2019-04

Kuvaus

Seminaarikurssi automaatiotekniikkaan kandidaatintyönsä tekeville opiskelijoille.

Opetus

Periodi 4 - 5
Opetusmuodot Muu suoritus, aikatauluton, Seminaari, Harjoitusryhmä
Vastuuhenkilö Veli-Pekka Pyrhönen, Matti Vilkko

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Suoritusvaatimukset

Kaksi kandidaatintyöhön liittyvää seminaariesitelmää ja yhden opponointi. Hyväksytysti suoritettu tieteellisen kirjoittamisen kurssi (sis. lähitapaamiset, kielenhuollon verkkotesti ja kielenopettajan hyväksymä kirjoitusnäyte). Tiedonhankinnan koulutus (sis. luento, tiedonhankintasuunnitelma ja harjoitus).

Kohderyhmät

Automaatiotekniikka , Biotekniikka , Sähkötekniikka , Tekniikan kandidaattiopiskelijat

Lisätietoja toteutuksesta

Lisätietoja kurssin Moodle-alueella.

ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/Sem/01 Tue 10.03.2020 12:00 - 14:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/Sem/01 Tue 24.03.2020 12:00 - 14:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/Sem/01 Tue 16.06.2020 12:00 - 14:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/Sem/01 Tue 11.08.2020 12:00 - 14:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG01/01 Mon 23.03.2020 12:00 - 14:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG01/01 (*) Mon 06.04.2020 09:00 - 11:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG02/01 (*) Tue 07.04.2020 14:00 - 16:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG01/01 (*) Wed 18.03.2020 10:00 - 12:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG01/01 (*) Wed 25.03.2020 10:00 - 12:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG01/01 (*) Wed 22.04.2020 10:00 - 12:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG02/01 (*) Fri 20.03.2020 12:00 - 14:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG02/01 (*) Fri 27.03.2020 12:00 - 14:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG02/01 (*) Fri 24.04.2020 12:00 - 14:00
Kypsyysnäytteen kieli Fri 31.07.2020 16:00 - 16:00
Kirjaston tiedonhankintakoulutus Fri 31.07.2020 16:00 - 16:00
Tieteellisen kirjoittamisen osasuoritukset Fri 31.07.2020 16:00 - 16:00