ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari, 0 op
Bachelor's Seminar in Automation Engineering

Toteutuskerta ASE-2711 2019-03

Kuvaus

Seminaarikurssi automaatiotekniikkaan kandidaatintyönsä tekeville opiskelijoille.

Opetus

Periodi 3 - 4
Opetusmuodot Muu suoritus, aikatauluton, Seminaari, Harjoitusryhmä
Vastuuhenkilö Veli-Pekka Pyrhönen, Matti Vilkko

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Suoritusvaatimukset

Kaksi kandidaatintyöhön liittyvää seminaariesitelmää ja yhden opponointi. Hyväksytysti suoritettu tieteellisen kirjoittamisen kurssi (sis. lähitapaamiset, kielenhuollon verkkotesti ja kielenopettajan hyväksymä kirjoitusnäyte). Tiedonhankinnan koulutus (sis. luento, tiedonhankintasuunnitelma ja harjoitus).

Kohderyhmät

Automaatiotekniikka , Biotekniikka , Sähkötekniikka , Tekniikan kandidaattiopiskelijat

Lisätietoja toteutuksesta

Lisätietoja kurssin Moodle-alueella.

ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/Sem/01 Tue 14.01.2020 12:00 - 14:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/Sem/01 Tue 28.01.2020 12:00 - 14:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/Sem/01 Tue 07.04.2020 12:00 - 14:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/Sem/01 Tue 21.04.2020 12:00 - 14:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG01/01 Mon 27.01.2020 12:00 - 14:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG01/01 Wed 22.01.2020 14:00 - 16:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG01/01 Wed 29.01.2020 14:00 - 16:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG01/01 Wed 12.02.2020 14:00 - 16:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG01/01 Wed 04.03.2020 14:00 - 16:00
Kirjaston tiedonhankintakoulutus Fri 31.07.2020 16:00 - 16:00
Kypsyysnäytteen kieli Fri 31.07.2020 16:00 - 16:00
Tieteellisen kirjoittamisen osasuoritukset Fri 31.07.2020 16:00 - 16:00