ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari, 0 op
Bachelor's Seminar in Automation Engineering

Toteutuskerta ASE-2711 2019-02

Kuvaus

Seminaarikurssi automaatiotekniikkaan kandidaatintyönsä tekeville opiskelijoille.

Opetus

Periodi 2 - 3
Opetusmuodot Muu suoritus, aikatauluton, Seminaari, Harjoitusryhmä
Vastuuhenkilö Veli-Pekka Pyrhönen

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Suoritusvaatimukset

Kaksi kandidaatintyöhön liittyvää seminaariesitelmää ja yhden opponointi. Hyväksytysti suoritettu tieteellisen kirjoittamisen kurssi (sis. lähitapaamiset, kielenhuollon verkkotesti ja kielenopettajan hyväksymä kirjoitusnäyte). Tiedonhankinnan koulutus (sis. luento, tiedonhankintasuunnitelma ja harjoitus).

Kohderyhmät

Automaatiotekniikka , Biotekniikka , Sähkötekniikka , Tekniikan kandidaattiopiskelijat

Lisätietoja toteutuksesta

Lisätietoja kurssin Moodle alueella.

ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/Sem/01 Mon 28.10.2019 10:00 - 12:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/Sem/01 Mon 11.11.2019 10:00 - 12:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/Sem/01 Mon 03.02.2020 10:00 - 12:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/Sem/01 Mon 10.02.2020 10:00 - 12:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/Sem/01 Mon 17.02.2020 10:00 - 12:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG01/01 (*) Tue 05.11.2019 12:00 - 13:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG01/01 (*) Tue 12.11.2019 12:00 - 14:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG01/01 (*) Tue 26.11.2019 12:00 - 14:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG01/01 (*) Tue 07.01.2020 12:00 - 14:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG02/01 (*) Wed 06.11.2019 10:00 - 11:00
(Peruttu) ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG02/01 (*) Wed 13.11.2019 10:00 - 12:00
(Peruttu) ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG02/01 (*) Wed 27.11.2019 10:00 - 12:00
(Peruttu) ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG02/01 (*) Wed 08.01.2020 10:00 - 12:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG01/01 Thu 14.11.2019 12:00 - 14:00
Tieteellisen kirjoittamisen osasuoritukset Fri 31.07.2020 16:00 - 16:00
Kirjaston tiedonhankintakoulutus Fri 31.07.2020 16:00 - 16:00
Kypsyysnäytteen kieli Fri 31.07.2020 16:00 - 16:00
Aiheen esittely Fri 31.07.2020 16:00 - 16:00
Tulosten esittely Fri 31.07.2020 16:00 - 16:00
Tulosesityksen opponointi Fri 31.07.2020 16:00 - 16:00