ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari, 0 op
Bachelor's Seminar in Automation Engineering

Toteutuskerta ASE-2711 2019-01

Kuvaus

Seminaarikurssi automaatiotekniikkaan kandidaatintyönsä tekeville opiskelijoille.

Opetus

Periodi 1 - 2
Opetusmuodot Muu suoritus, aikatauluton, Seminaari, Harjoitusryhmä
Vastuuhenkilö Veli-Pekka Pyrhönen

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Suoritusvaatimukset

Kaksi kandidaatintyöhön liittyvää seminaariesitelmää ja yhden opponointi. Hyväksytysti suoritettu tieteellisen kirjoittamisen kurssi (sis. lähitapaamiset, kielenhuollon verkkotesti ja kielenopettajan hyväksymä kirjoitusnäyte). Tiedonhankinnan koulutus (sis. luento, tiedonhankintasuunnitelma ja harjoitus).

Kohderyhmät

Automaatiotekniikka , Biotekniikka , Sähkötekniikka , Tekniikan kandidaattiopiskelijat

Lisätietoja toteutuksesta

Lisätietoja Moodle-alueella.

ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/Sem/01 (*) Mon 02.09.2019 14:00 - 16:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/Sem/01 (*) Mon 16.09.2019 14:00 - 16:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/Sem/01 (*) Mon 07.10.2019 14:00 - 16:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/Sem/01 (*) Mon 18.11.2019 14:00 - 16:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/Sem/01 (*) Mon 25.11.2019 14:00 - 16:00
(Peruttu) ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/Sem/01 Mon 02.12.2019 14:00 - 16:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/Sem/01 (*) Mon 02.12.2019 14:00 - 17:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG01/01 (*) Tue 10.09.2019 12:00 - 13:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG01/01 (*) Tue 17.09.2019 12:00 - 14:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG01/01 (*) Tue 01.10.2019 12:00 - 14:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG01/01 (*) Tue 22.10.2019 12:00 - 14:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG02/01 (*) Wed 11.09.2019 10:00 - 11:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG02/01 (*) Wed 18.09.2019 10:00 - 12:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG02/01 (*) Wed 02.10.2019 10:00 - 12:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG02/01 (*) Wed 23.10.2019 10:00 - 12:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG01/01 Thu 19.09.2019 12:00 - 14:00
ASE-2711 Automaatiotekniikan kandidaatintyöseminaari/EG01/01 Fri 20.09.2019 10:00 - 12:00
Kirjaston tiedonhankintakoulutus Fri 31.07.2020 16:00 - 16:00
Tieteellisen kirjoittamisen osasuoritukset Fri 31.07.2020 16:00 - 16:00
Kirjaston tiedonhankintakoulutus Fri 31.07.2020 16:00 - 16:00
Kypsyysnäytteen kieli Fri 31.07.2020 16:00 - 16:00
Aiheen esittely Fri 31.07.2020 16:00 - 16:00
Tulosten esittely Fri 31.07.2020 16:00 - 16:00
Tulosesityksen opponointi Fri 31.07.2020 16:00 - 16:00