ASE-2610 Johdatus automaation tietotekniikkaan, 5 op
Introduction to Information Systems in Automation

Vastuuhenkilö

Mikko Salmenperä, Jari Seppälä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ASE-2610 2019-01 3 - 4 Mikko Salmenperä
Jari Seppälä
Hyväksytysti suoritetut tentti ja harjoitustyö.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1. esittää perusteet automaation vaatimuksista tietotekniikalle ja tietoliikenteelle 2. tunnistaa sulautetun järjestelmän vaatimukset ja haasteet 3. soveltaa UML-ohjelmistosuunnittelumenetelmää automaatiotoimialueella 4. toteuttaa sulautetun automaatioratkaisun järjestelmä- ja ohjelmistosuunnitteluprojektin

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Reaaliaikaisuus, luotettavuus, tietoturva, toiminnallinen turvallisuus   Automaatiosovellukset   Ydinaineksen merkitys automaation sovellusalueella 
2. Automaation ohjelmistotuotanto   Sulautetun järjestelmän suunnittelu    
3. Automaation tietoliikenne  Kenttäväylät   Ethernet ja IP automaatiossa 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

tentti 50% harjoitustyö 50%

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-2610 Johdatus automaation tietotekniikkaan, 5 op ASE-2610 Johdatus automaation tietotekniikkaan, 5 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019