ASE-2150 Systeemimallit ja niiden identifiointi, 5 op
System Models and Identification

Vastuuhenkilö

Tomi Roinila, Olli Suominen, Matti Vilkko

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
ASE-2150 2019-01 1 - 2 Tomi Roinila
Olli Suominen
Matti Vilkko
Tentti.
Tietokoneharjoitukset ja laskuharjoitukset.

Osaamistavoitteet

Opintojakso esittää mallien tyypit, first principles -mallinnuksen periaatteet, simuloinnin mallien tarkastelun välineenä ja tilastollisen mallinnuksen periaatteet. Kurssin jälkeen oppilas osaa (arvosana 3/5) 1. Kuvata mallinnuksen tehtävän systeemien hallinnan välineenä. 2. Laatia annetun lohkokaavion ja kuvauksen perusteella first principles mallin simulaattoriympäristössä (esim Matlab/Simulink) 3. Valita simulointimenetelmän ja parametrit mallin ja simuloinnin tavoitteen mukaisesti. 4. Muotoilla tilastollisen mallin parametrien identifioinnin LMS-optimointitehtäväksi. 5. Ratkaista parametrien LMS-optimointitehtävän suoraan (lineaariset mallit) tai iteratiivisesti (lineaariset mallit). 6. Arvostella mallin tuottamien tulosten luotettavuutta. Kurssin jälkeen oppilas myöskin hallitsee/vahvistaa seuraavia taitoja; - tieteellisen ajattelun ymmärtäminen, tieteellinen päättely ja selittäminen - mallinnukseen ja identifiointiin liittyvän tietotekniikan hyödyntäminen (Matlab/Simulink) - tietotekniikan tuomien mahdollisuuksien ymmärtäminen - kriittinen ja luova ajattelu

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Mallinnuksen asema systeemien hallinnan välineenä.   Mallien validoinnin periaatteet   
2. First principles mallien laadinnan periaatteet.     
3. Mallien simuloinnin mentelmät ja parametrien valinta.     
4. Tilastollisten mallien LMS-identifiointi.      
5. Ei-parametrinen identifiointi     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot             Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ASE-1131 Automaatio Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-2150 Systeemimallit ja niiden identifiointi, 5 op ASE-2150 Systeemimallit ja niiden identifiointi, 5 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 04.09.2019