ASE-1131 Automaatio, 5 op
Automation

Toteutuskerta ASE-1131 2019-01

Opetus

Periodi 3 - 4
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Veli-Pekka Pyrhönen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)