SGN-80000 Signaalinkäsittelyn kandidaattiseminaari, 0 op
Bachelor's Seminar in Signal Processing

Lisätiedot

Opintojakso on pakollinen kandidaattityön tekijöille ja opintojaksoon liittyvä työmäärä sisältyy kandidaattityöstä annettaviin opintopisteisiin.

Vastuuhenkilö

Joni Kämäräinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
SGN-80000 2019-01 1 - 2 Joni Kämäräinen
Mervi Miettinen
Aktiivinen osallistuminen. Kandityön aiheen valinta ja sen tekeminen ohjaajan ohjauksessa. Kandidaattityön kirjoittaminen. Esitys omasta kandidaattityöstä. Kurssi kestää kaksi periodia ja järjestetään sekä syksyllä että keväällä.
SGN-80000 2019-02 3 - 4 Joni Kämäräinen
Mervi Miettinen
Tarvittava määrä läsnäoloja seminaareissa. Kandidaattityön kirjoittaminen. Esitys omasta kandidaattityöstä (alku- ja loppuesitykset). Aktiivinen keskustelu esitystilaisuuksissa. Kurssi kestää kaksi periodia ja järjestetään sekä syksyllä että keväällä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella ja aikatauluttaa lyhytkestoisen tutkimus- tai teknologiakehityshankkeen ja oppii esittämään "myyvästi" työnsä merkitystä ja tehtyjä ratkaisuja. Opiskelija oppii keskustelemaan omista tutkimus- ja ratkaisuideoistaan ja muodostamaan lopullisen ratkaisun hyödyntäen laajemman ryhmän kommentteja ja suosituksia sekä erityisesti kirjallisuutta. Opiskelija oppii esittämään ideoitaan, tehtyä työtä ja tuloksiaan tieteellisesti vankalla tavalla sekä suullisesti että kirjallisesti ja oppii käymään vuoropuhelua, jossa perustelee kantojaan. Tämän kurssin ja kandidaattityön aikana opiskelija oppii itsenäisen tieteellisen työn perusteita.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tutkimustyön raportoiminen suullisesti (seminaariesitys) ja kirjallisesti (kandityö). Tieteellinen keskustelu ja vertaisarvio.  Joihinkin teknisiin erityisalueisiin paneutuminen kandidaattitöiden pohjalta. Esitysvälineiden käytön harjoittelu ja esitystilaisuuden valmistelu, sekä tiedonhaku kirjallisuudesta.   
2. Hyväksytysti suoritetut tieteellisen kirjoittamisen luennot, kielenhuollon verkkotesti sekä kielenopettajan hyväksymä kirjoitusnäyte.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, että opiskelija saa omasta kandidaatintyöstään aikaan ymmärrettävän ja sopivanmittaisen esityksen. Aktiivinen kriittinen, mutta rakentava keskustelu.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
SGN-11000 Signaalinkäsittelyn perusteet Suositeltava    
SGN-12001 Johdatus kuvan- ja videonkäsittelyyn Suositeltava    
SGN-13006 Introduction to Pattern Recognition and Machine Learning Suositeltava    
SGN-14007 Introduction to Audio Processing Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
SGN-80000 Signaalinkäsittelyn kandidaattiseminaari, 0 op SGN-1970 Signaalinkäsittelyn kandidaattiseminaari, 0 op  

Päivittäjä: Ullgren Sini, 02.04.2019