TLO-25601 Liikenteen ja logistiikan vaihtuva-aiheinen opintojakso, 1-10 op
Topic of Current Interest in Transport and Logistics

Lisätiedot

Vaihtuva-aiheisina opintojaksoina järjestetään omia opintojaksoja sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestettäviä opintojaksoja. Lisäksi vaihtuva-aiheisena opintojaksona hyväksytään tarkoituksenmukaiseksi nähtyjä muiden toimijoiden järjestämiä opintojaksoja. Lisätietoja opintojakson suoritusmahdollisuuksista Moodlessa.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Erika Kallionpää, Markus Pöllänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-25601 2019-01 1 - 5 Erika Kallionpää
Timo Liljamo
Markus Pöllänen

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet määritetään kulloisenkin vaihtuva-aiheisen opintojakson mukaan.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Vaihtuvan aihepiirin mukainen     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson käynnistyessä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-25601 Liikenteen ja logistiikan vaihtuva-aiheinen opintojakso, 1-10 op TLO-25600 Vaihtuva-aiheinen liikennejärjestelmän ja logistiikan opintojakso, 1-8 op  

Päivittäjä: Pöllänen Markus, 05.06.2020