TLO-25481 Logistiikan erikoistyö, 2-10 op
Directed Study in Logistics

Lisätiedot

Opintojakso on suoritettavissa opiskelijan oman aikataulun mukaisesti. Lisätietoja opintojakson suorittamisesta Moodlessa https://moodle.tuni.fi/course/view.php?id=136

Vastuuhenkilö

Erika Kallionpää

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-25481 2019-01 1 - 5 Erika Kallionpää

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt osaamistaan jollakin tarkasteltavaksi valitulla logistiikan osa-alueella.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-25481 Logistiikan erikoistyö, 2-10 op TLO-25480 Logistiikan erikoistyö, 4 op  

Päivittäjä: Pöllänen Markus, 03.09.2019