TLO-25441 Kaupan ja teollisuuden logistinen analyysi, 5 op
Analysing Logistics Systems of Trade and Industry

Vastuuhenkilö

Erika Kallionpää

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-25441 2019-01 1 - 2 Erika Kallionpää
Portfolio ja case-kohteeseen liittyvä harjoitustyö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa kuvata kaupan ja teollisuuden logistiikan toimintamalleja, ajankohtaisia kehittämisnäkökulmia ja keskeisiä osa-alueita - osaa analysoida tutkittavaa kohdetta ja soveltaa tutkimustietoa kaupan tai teollisuuden logistiseen ongelmaan - osaa kirjoittaa analyyttisen raportin ja esitellä analyysinsä ja sen keskeiset tulokset.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kaupan ja teollisuuden logistiikan peruskäsitteistö ja toimintaympäristö     
2. Kaupan ja teollisuuden logistiset ratkaisut erilaisilta osa-alueilta, jotka käsitellään case-esimerkkien avulla. Käytännön esimerkit toimitusketjun hallinnan ja logistiikan kehittämisessä.     
3. Käytännön logistisen ongelmatilanteen hahmottaminen tutkimusraportteja ja -artikkeleja sekä kohdeyritystä hyödyntämällä. Ratkaisuvaihtoehtojen tuottaminen ongelmaan. Kriteerien laatiminen ja soveltaminen, joilla määritellään valittava ratkaisuvaihtoehto.     
4. Asiantuntijaraportin laadinta ja työn tulosten esittely     

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TLO-11047 Supply Chain Management Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Pöllänen Markus, 03.09.2019