TLO-25201 Kuljetusjärjestelmät, 5 op
Freight Transport Systems

Vastuuhenkilö

Markus Pöllänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TLO-25201 2019-01 1 - 2 Markus Pöllänen
Kaksi harjoitustyötä ja EXAM-tentti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - osaa kuvata kuljetusjärjestelmien toiminnan ja osaa määritellä kuljetusjärjestelmiin liittyvät keskeiset käsitteet - osaa kuvata erilaisia kuljetustarpeita ja näistä syntyviä vaatimuksia kuljetusjärjestelmille - osaa selittää eri kuljetusmuotojen ominaispiirteet ja tyypilliset käyttöalueet - osaa analysoida eri kuljetusmuotoja ja kuljetusjärjestelmiä logististen prosessien ja yhteiskunnan toiminnan osana - osaa arvioida kuljetusjärjestelmän kehittämistarpeita yhteiskunnan ja yritysten kuljetustarpeiden ja kuljetus- ja logistiikkayritysten näkökulmasta - osaa soveltaa em. osaamista kuljetusjärjestelmien kehittämisessä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kuljetustarpeet. Kuljetusten kysyntä ja tarjonta. Kuljetusmarkkinat.      
2. Kuljetusjärjestelmiin ja eri kuljetusmuotoihin liittyvät keskeiset käsitteet.     
3. Kuljetusjärjestelmien toimintaympäristö. Kuljetustalous. Kuljetusjärjestelmät osana logistisia prosesseja ja yhteiskunnan toimintaa. Kuljetusmuodon valinta osana logistisia ketjuja.     
4. Tie-, rautatie-, vesi- ja ilmakuljetusten ominaispiirteet, toimintaperiaatteet ja rooli osana kuljetusjärjestelmää. Kuljetusketjut, kuljetusten infrastruktuuri ja kuljetuskalusto.     
5. Kuljetus- ja logistiikkayritysten toimintaympäristö.      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvosana määräytyy opintojakson osasuoritusten perusteella. Osasuoritukset mittaavat kykyä soveltaa opintojakson ydinsisältöjä. Arvosanan 3 saavuttaminen edellyttää opintojakson osaamistavoitteiden täyttämistä ja ydinsisällön hyvää hallintaa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Merenkulun logistiikka   Tapaninen, Ulla   9789516723733       Kyllä   
Muu kirjallisuus   Moodlessa jaettava materiaali           Kyllä   

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Pöllänen Markus, 27.08.2019