RAK-51002 Rakentamisen tuotantotekniikka, 5 op
Construction Technology

Vastuuhenkilö

Hannu Koski

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-51002 2019-01 3 - 4 Hannu Koski
Henkilökohtaiset ja ryhmissä suoritettavat harjoitustehtävät sekä tentti. Painotukset ja suoritusvaihtoehdot kerrotaan tarkemmin ensimmäisellä luennolla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - tuntee tavanomaisen rakennustyömaan rakentamisvaiheet sekä niihin kuuluvat tuotantomenetelmät - osaa käyttää alan yleisiä työn suunnittelutiedostoja ja laatia niiden perusteella työmaata koskevia tuotantosuunnitelmia - osaa mitoittaa ja valita työvaiheisiin sopivat tuotantomenetelmät ja rakennuskoneet tuottavuus- ja työturvallisuusnäkökohdat huomioiden

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Työmaan perustaminen ja ylläpito  Rakennushankkeen johtaminen  Työnjohtajan tehtävät 
2. Rakennushankkeen tuotantomenetelmät  Laadunhallinta  Tuotanto- ja työmenetelmien kehittäminen 
3. Työlajien työmenetelmät     
4. Rakennuskoneet ja -kalusto     
5. Tuotantotiedostojen käyttö     
6. Työturvallisuus     Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-51002 Rakentamisen tuotantotekniikka, 5 op RAK-51001 Rakentamisen tuotantotekniikka, 6 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019