RAK-42130 Paikkatietoanalyysi, 5 op
GIS Analysis

Lisätiedot

Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Hannu Kupila

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-42130 2019-01 - Hannu Kupila
Omaan ammattiaineeseen soveltuva harjoitustyö lähinnä MapInfo/Vertical Mapper ympäristössä. Tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää paikkatietoihin liittyviä peruskäsitteitä. Opiskelija osaa selittää paikkatiedon hyödyntämismahdollisuuksia eri osa-alueilla. Opiskelija osaa myös käyttää paikkatieto-ohjelmiston perustoimintoja ja osaa käsitellä erilaisia paikkatietoaineistoja. Opiskelija tietää mistä ja miten erilaisia paikkatietoja voi hankkia ja osaa tuoda erilaisia aineistoja käyttämäänsä paikkatietosovellukseen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Paikkatietotekniikan perusteet.     
2. Paikkatietoanalyysit.  Paikkatieto-ohjelmiston käyttö.   
3. Paikkatiedonhankinta ja hyödyntäminen eri osa-alueilla.  Saatavilla olevia paikkatietoaineistojen tuntemus.   

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Opintomoniste   Paikkatietotekniikan alkeet.   Salmenperä, H.   952-15-1203-2     TTY/Geoinformatiikka 3/2004.   Ei   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-42130 Paikkatietoanalyysi, 5 op RTT-8060 Paikkatietoanalyysi, 5 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019