RAK-42122 Yhdyskuntamittaukset, 5 op
Surveying of Infra Structures

Vastuuhenkilö

Hannu Kupila

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-42122 2019-01 1 - 2 Hannu Kupila

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tie-, maa-, ja vesirakentamisessa käytettävät runko-, inventointi-, painuma- ja rakennusaikaisten mittausten menetelmät, merkinnät ja niitä koskevat ohjeet. Hän oppii tarkkavaaituksen, jonomittauksen, sekä paikalleenmittausten ja trigonometrisen korkeudenmittauksen suorituksen ja laskennan. Pääpaino on maastomallimittausten suorittamisessa sekä sähköisen maastomallin luomisessa 3D-win ohjelmalla ja sen tarkkuustarkastelu. Tähän liittyy myös massalaskenta maastomallin avulla. Satelliittipaikannuksen perusteet ja rakennustekniset sovellukset. Takymetrin yleisimmät virheet. Laserskannauksen sovellukset maarakentamisessa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Runkomittausten luokittelu ja mittausmenetelmät sekä runkoverkkojen suunnittelu, mittaus ja laskenta.     
2. Kartoitusmittaus eri menetelmillä ja maastomallimittaus ja sen hyödyntäminen.  Mittaustulosten ja maastomallin hyödyntäminen ATK-sovelluksissa.   
3. Tielinjauksien suunnittelussa käytettävän pääpistelaskennan perusteet.  Tielinjan laskenta ohjelmallisesti.   
4. Määrälaskennan menetelmät.  Määrälaskenta ATK-sovelluksissa   
5. Tarkkavaaitus     

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-41200 Mittaustekniikan ja tietomallintamisen perusteet Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-42122 Yhdyskuntamittaukset, 5 op RAK-42121 Yhdyskuntamittaukset, 5 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019