RAK-33800 Kiertotalous talonrakentamisessa, 5 op
Circular Economy in Building Construction

Lisätiedot

Opintojakso on osa TTY:n kiertotalouden sivuainekokonaisuutta. Opintojakson suoritus muodostuu pakollisista luennoista ja kaksiosaisesta harjoitustyöstä (teoria & empiirinen osuus). Kummallakin osalla on oma palautuksensa ja osien painoarvot lopullisesta arvosanasta on 50 / 50 %.

Vastuuhenkilö

Matti Pentti, Jukka Puhto, Arto Köliö

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-33800 2019-01 1 - 2 Pirjo Kuula
Arto Köliö
Matti Pentti
Jukka Puhto
Osallistuminen luentoihin ja harjoitustyöseminaareihin sekä harjoitustyö ryhmätyönä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - ymmärtää rakennushankkeiden erilaisia elinkaaristrategioita - osaa elinkaaritekniikan käsitteistön ja osaa arvioida rakennusten elinkaaritehokkuutta - ymmärtää ympäristövaikutusten syntymekanismit ja keinot ympäristövaikutusten vähentämiseen ja osaa arvioida rakennusmateriaalien kierrätettävyyttä sekä teknisten että ympäristökriteerien perusteella - osaa selittää miten rakennusosien kierrätettävyys on otettava huomioon suunnittelussa ja rakennushankkeen eri vai- heissa. - tuntee kiertotalouteen liittyvän keskeisen lainsäädännön

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Puhto Jukka, 19.08.2019