RAK-33600 Sillanrakennuksen perusteet, 3 op
Introduction to Bridge Engineering

Vastuuhenkilö

Anssi Laaksonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-33600 2019-01 1 Anssi Laaksonen
Hyväksytysti suoritettu harjoitustyö ja tentti luentojen sisällöstä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä siltakäsitteet, tunnistaa siltahankkeen vaiheet ja asiakirjat sekä selittää perusasioita Suomen sillanrakennusoloista, sillan rakennusmateriaaleista ja rakenteista, rakentamistavoista, ylläpidosta ja siltaestetiikan huomioon ottamisesta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Siltojen peruskäsitteitä  Nimitykset ja päämitat   
2. Suomen sillasto  Historia, tilastoja ja kuormat   
3. Sillanrakennusorganisaatiot  Viranomaisorganisaatiot   
4. Sillan elinkaari  Suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito   
5. Sillan rakennusmateriaalit  Betoni, teräs ja puu   
6. Sillan osat  Alusrakenteet, päällysrakenteet, pintarakenteet sekä varusteet ja laitteet   
7. Siltaestetiikka     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssin kokonaisarvosana muodostuu pääosin tentistä. Hyvin tehdyllä harjoitustyöllä on kokonaisarvosanaa nostava vaikutus tentin kokonaispisteiden ollessa lähellä seuraava arvosanaa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Opintomoniste   Sillanrakennuksen perusteet   Laaksonen, A.         Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-33600 Sillanrakennuksen perusteet, 3 op RTEK-3610 Sillanrakennuksen perusteet, 3 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019