RAK-33060 Murtumismekaniikka ja väsyminen, 5 op
Fracture Mechanics and Fatigue

Lisätiedot

Opintojakso luennoidaan joka toinen vuosi. Opintojaksoa luennoidaan lukuvuonna 2019-2020.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Reijo Kouhia

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-33060 2019-01 1 - 2 Reijo Kouhia

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee murtumismekaniikan (sekä lineaarisen että epälineaarisen murtu-mismekaniikan) peruskäsitteet ja laskentamenetelmät ja osaa soveltaa niitä rakenteiden analysointiin. Lisäksi hän tietää miten murtumisparametrit voidaan kokeellisesti määrittää. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee väsymismitoituksen perustana olevia, sekä jännitys- että myötöväsymis-analysointimenetelmien (myös moniakseliset) perusteet sekä osaa soveltaa niitä rakenteiden väsymisanalysointeihin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Materiaalin väsyminen High-Cycle-Fatigue (HCF) ja Low-Cycle-Fatigue (LCF) teorian mukaan     
2. Lineaarikimmoinen murtumismekaniikka     
3. Kimmoplastinen murtumismekaniikka     
4. Särön kasvu     
5. Jatkuvan vaurion mallit, vauriomuuttujan valinta     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Fracture Mechanics   T.L. Anderson   13: 978-1-4200-5821-5       Kyllä   
Opintomoniste   Fatigue analysis   Reijo Kouhia       Tulee kurssin verkkosivulle.   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-31011 Lujuusoppi Pakollinen    
RAK-32320 Johdatus materiaalimalleihin Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-33060 Murtumismekaniikka ja väsyminen, 5 op MEI-32010 Murtumismekaniikka, 5 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019