RAK-33056 Continuum Mechanics, 5 cr

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan joka toinen lukuvuosi. Ei toteuteta lukuvuodella 2019-2020.
Suitable for postgraduate studies. Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Reijo Kouhia

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-33056 2019-01 - Reijo Kouhia
Exercise works and/or exam.

Osaamistavoitteet

A student knows and can apply the basic principles of continuum mechanics, balance equations and the different formulations in describing a motion of a deforming body. In addition a student understands the general principles in constructing constitutive models, like objectivity and invariance.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Description of motion, formulations of Lagrange and Euler.     
2. Strain measures: deformation gradient and the mostly used strain tensors.      
3. The concept of stress and the most common stress measures like Cauchy, Piola and Piola-Kirchhoff stress tensors.      
4. Balance equations: energy balance, balance of linear momentum, balance of moment of momentum, entropy inequality. The principle of virtual work.     
5. Constitutive models: hyperelasticity, visco-elastic models.     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Book   Continuum mechanics and thermodynamics: From fundamental concepts to governing equations   E.B. Tadmor, R.E. Miller, R.S. Elliot   978-1-107-00826-7       Yes   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-33056 Continuum Mechanics, 5 cr MEI-31010 Continuum Mechanics, 5 cr  

Päivittäjä: Ullgren Sini, 04.04.2019