RAK-33010 Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi, 5 op
Advanced Course of Structural Mechanics

Lisätiedot

Luennoidaan joka toinen vuosi. Luennoidaan lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Reijo Kouhia, Jari Mäkinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-33010 2019-01 1 - 2 Reijo Kouhia
Jari Mäkinen
Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset ja tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelija tutustuu sauvojen ja laattojen kimmoiseen analysointiin eri kuormitustilanteissa. Hänen sauvarakenteiden käyttäytymistuntemuksensa täydentyy väännön osalta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ratkaista mm. monionteloisten sekä avoprofiilisten ohutseinäisten rakenteiden vääntökäyttäytymisen. Avoprofiilisiin sauvoihin syntyy väännön johdosta myös aksiaalisia jännityksiä, jotka mitoitustarkasteluissa pitää ottaa huomioon, kuten esimerkiksi teräsrakenteilla. Opintojaksolla opiskelija tutustuu myös laattojen teoriaan ja klassillisiin ratkaisutapoihin, joiden omaksuminen auttaa suunnittelutehtävissä. Tämän opintojakson sisällön omaksuminen on edellytyksenä rakennusstatiikan pidemmälle meneville vuorovuosina luennoitaville opintojaksoille.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Vääntöteoriaa. Massiivisen sauvan vääntö. Monionteloisen sauvan vääntö. Avoimen ohutseinäisen sauvan estetyn väännön teoriaa.  Kimmoisella alustalla olevat rakenteet.   
2. Laattojen klassillinen teoria, Navierin ja Lévyn ratkaisut. Laattakaista.  Energia periaatteiden sovellutukset laatoille.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti kurssin päätyttyä. Hyväksyttävä suoritus vaatii yleensä 8 pisteen vastauksen 20 pisteen tentissä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Levyjen, laattojen ja kuorien teoriaa.   Mikkola, Martti       Otakustantamo, 275.   Ei   
Kirja   Rakenteiden vääntö   Parland, H.         Ei   
Opintomoniste     Tuomala, Markku         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-31021 Rakenteiden mekaniikan perusteet Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-33010 Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi, 5 op RTEK-2071 Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi, 5 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019