RAK-32201 Betonitekniikka, 5 op
Concrete Technology

Vastuuhenkilö

Anssi Laaksonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-32201 2019-01 1 - 2 Jukka Haavisto
Anssi Laaksonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - tuntee betonin osa-aineet ja niiden ominaisuudet - tietää betonimassan ja kovettuneen betonin tärkeimmät ominaisuudet, sekä niihin vaikuttavat tekijät - osaa suunnitella betonin koostumuksen erityyppisiin tarkoituksiin ja tehdä saatuun koostumukseen tarvittavat korjaukset. - hallitsee betonirakenteiden säilyvyyssuunnittelun perusteet ja tuntee betonitekniikan yleisen laatujärjestelmän, sekä kelpoisuuden osoittamismenetelmät - tuntee erilaiset betonilaadut, sekä betonointimenetelmät ja ymmärtää betonityön ainutkertaisuuden eri olosuhteissa Opintojakson kokeellisten laboratorio-osuuksien perusteella opiskelija ymmärtää betonin lujuudenkehityksen, sekä laadun ja olosuhteiden korrelaation.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Betonin osa-aineet ja niiden vaikutukset betonimassan ja kovettuneen betonin ominaisuuksiin.     
2. Betonimassan ominaisuudet ja niihin vaikuttavat tekijät sekä betonimassan luokitukset.  Betonoinnin ja betonointitavan asettamat vaatimukset betonimassalle.   
3. Kovettumisvaiheessa olevan betonin ja kovettuneen betonin ominaisuuksien tuntemus. Kovettuneen betonin perusominaisuudet ja niihin vaikuttavat tekijät sekä betonin luokittelun hallinta. Betonin säilyvyyssuunnittelun perusteet ja betonin ominaisuuksien osoittamismenetelmien hallinta.  Betonin kovettumisen laskennallinen hallinta.   
4. Betonin suhteittaminen ja eri tekijöiden vaikutus betonin suhteittamiseen.  Erityisominaisuuksien ottaminen huomioon betonin suhteittamisesa.   
5. Betonin jälkihoito, talvibetonointiin liittyvät erityistoimenpiteet ja erityisbetonointimenetelmät.     
6. Normaali-ja yliraudoitetun teräsbetonipalkin käyttäytyminen kuormitettaessa.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kokonaisarvosana muodostuu tentistä ja harjoitustyöstä painottuen tenttivastaukseen. Harjoitustyössä esitettyjen vapaaehtoisten lisätehtävien avulla voidaan arvosanaa korottaa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Betoninormit 2016, by65, soveltuvin osin   Suomen betoniyhdistys   978-952-68068-4-6       Ei   
Kirja   Betonitekniikan oppikirja 2018, By 201 soveltuvin osin.   Suomen betoniyhdistys   978-952-68619-4-4       Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-32201 Betonitekniikka, 5 op RAK-32200 Betonitekniikka, 3 op  

Päivittäjä: Kuusisto Lauri, 20.05.2020