RAK-32200 Betonitekniikka, 3 op
Concrete Technology

Toteutuskerta RAK-32200 2019-01

Opetus

Periodi 3 - 4
Opetusmuodot Muu suoritus, aikatauluton, Luento, Tentti, Harjoitustyö
Vastuuhenkilö Jukka Haavisto, Lauri Kuusisto, Anssi Laaksonen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut laboratorio-harjoitukset, harjoitustyö sekä tentti luentojen ja harjoitusten sisällöstä.

Kohderyhmät

Rakennustekniikka

Harjoitustyö Mon 30.11.2020 23:59 - 23:59
Tentti Tue 25.02.2020 17:00 - 20:00
Tentti Thu 23.04.2020 17:00 - 20:00
RAK-32200 Betonitekniikka/Lec/01 Fri 10.01.2020 12:00 - 15:00
RAK-32200 Betonitekniikka/Lec/01 Fri 17.01.2020 12:00 - 15:00
RAK-32200 Betonitekniikka/Lec/01 Fri 24.01.2020 12:00 - 15:00
RAK-32200 Betonitekniikka/Lec/01 Fri 31.01.2020 12:00 - 15:00
RAK-32200 Betonitekniikka/Lec/01 Fri 07.02.2020 12:00 - 15:00
RAK-32200 Betonitekniikka/Lec/01 Fri 14.02.2020 12:00 - 15:00
RAK-32200 Betonitekniikka/Lec/01 Fri 21.02.2020 12:00 - 15:00
Tenttiä korvaava tehtävä Sun 17.05.2020 23:59 - 23:59

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Kirja Betoninormit 2016, by65, soveltuvin osin Suomen betoniyhdistys 978-952-68068-4-6 Suomi Ei
Kirja Betonitekniikan oppikirja 2018, By 201 soveltuvin osin. Suomen betoniyhdistys 978-952-68619-4-4 Suomi Kyllä
Opintomoniste Betonitekniikka Iso-Mustajärvi, Pertti Suomi Ei