RAK-32200 Betonitekniikka, 3 op
Concrete Technology

Toteutuskerta RAK-32200 2019-01

Opetus

Periodi 3 - 4
Opetusmuodot Tentti
Vastuuhenkilö Jukka Haavisto

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut laboratorio-harjoitukset, harjoitustyö sekä tentti luentojen ja harjoitusten sisällöstä.

Kohderyhmät

Rakennustekniikka

Tentti Tue 25.02.2020 17:00 - 20:00
Tentti Thu 23.04.2020 17:00 - 20:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Kirja Betoninormit 2016, by65, soveltuvin osin Suomen betoniyhdistys 978-952-68068-4-6 Suomi Ei
Kirja Betonitekniikan oppikirja 2018, By 201 soveltuvin osin. Suomen betoniyhdistys 978-952-68619-4-4 Suomi Kyllä
Opintomoniste Betonitekniikka Iso-Mustajärvi, Pertti Suomi Ei