RAK-32111 Betonirakenteiden perusteet, 5 op
Introduction to Concrete Structures

Vastuuhenkilö

Olli Kerokoski

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-32111 2019-01 1 - 2 Olli Kerokoski

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - tietää teräsbetonirakenteiden laskemisperusteet ja keskeisten betoni- ja teräsmateriaalien lujuustekniset ominaisuudet - osaa mitoittaa palkit ja laatat taivutukselle ja leikkaukselle. - osaa teräsbetonilaattojen osalta myös lävistysmitoituksen ja ristiin kantavien laattojen mitoituksen perusteet sekä maanvaraiset lattiat - osaa laattojen aukkomitoituksen periaatteet - osaa myös mitoittaa seinät ja pilarit nurjahdusta vastaan sekä maanvaraiset perustukset murtorajatilassa - tunnistaa raudoituksen betonipeitteen paksuuden merkityksen rakenteen säilyvyyden ja tulipalon kannalta - osaa myös raudoitustankojen ankkurointipituuden mitoituksen sekä ymmärtää raudoituksen kapasiteettipinnan ja tarvittavat teräsmitat - osaa taipuma- ja halkeamaleveyden mitoituksen

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Taivutusmomentti- ja leikkausvoimamitoitus murtorajatilassa  Palkkien suunnittelun yksityiskohdat.   
2. Normaalivoimamitoitus   Pilarien ja seinien suunnittelun yksityiskohdat.    
3. Betonilaatat.   Betonilaatan lävistys.   
4. Yksityiskohtia betonirakenteen mitoituksessa ja erikoisrakenteet  Harjaterästankojen ankkurointi, raudoituksen betonipeite ja säilyvyysasiat.    
5. Käyttörajatilat  Taipuma- ja halkeamaleveyden mitoitus   
6. Perustukset / Anturoiden suunnittelu  Maanvaraiset perustukset murtorajatilassa    

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kokonaisarvosana muodostuu tenttituloksen (painokerroin 2/3) ja harjoitustöiden HT1 ja HT2 arvosanojen (painokerroin 1/3) perusteella. Tenttiin saa osallistua, kun molemmat harjoitustyöt on hyväksytty.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-31021 Rakenteiden mekaniikan perusteet Pakollinen    
RAK-31101 Rakennetekniikan perusteet Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-32111 Betonirakenteiden perusteet, 5 op RAK-32110 Betonirakenteiden perusteet, 4 op  

Päivittäjä: Kerokoski Olli, 06.04.2020