RAK-31021 Rakenteiden mekaniikan perusteet, 5 op
Introduction to Structural Mechanics

Vastuuhenkilö

Reijo Kouhia, Aatu Rundgren

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-31021 2019-01 3 - 4 Reijo Kouhia
Jari Mäkinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - ymmärtää yksinkertaisten kuormitettujen rakenteiden käyttäytymistä. - pystyy helposti ratkaisemaan palkkirakenteiden rasitussuurejakautumat ja niistä aiheutuvan jännitystilan, myös eri aineista koostuvalle palkille, mikä on mitoituksen perusedellytys. - osaa laskea myös jatkuvan palkin taipumaviivan millä tahansa kuormituksella. - tutustuu lisäksi työ- ja energiakäsitteisiin ja niiden seurauslauseisiin ja osaa ratkaista energian ääriarvoperiaatteita soveltaen tai yleisellä voimamenetelmällä staattisesti määräämättömien rakenteiden taipumat tai niiden approksimaation sekä rasitussuurejakautumat.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Täydennyksiä lujuusopin teknilliseen taivutusteoriaan. Suoran palkin vino taivutus. Eriaineista koostuvan palkin taivutus.     
2. Taipumaviivan määrittäminen ns. kärkisulkeiden funktioilla.     
3. Työ- ja energialauseet rakenteiden mekaniikassa. Sovellutuksia palkki- ja kehärakenteiden ongelmiin. Ykkösvoimamenetelmä.  Gastiglianon siirtymä- ja voimalause sekä Bettin vastavuoroisuusperiaate.   
4. Tasapainoyhtälöihin perustuva FEM-formulaatio tasopalkille.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson voi suorittaa välikokeilla ( 2 kpl ) tai tentillä.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-31011 Lujuusoppi Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-31021 Rakenteiden mekaniikan perusteet, 5 op RAK-31020 Rakenteiden mekaniikan perusteet, 5 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019