RAK-31021 Rakenteiden mekaniikan perusteet, 5 op
Introduction to Structural Mechanics

Vastuuhenkilö

Reijo Kouhia, Aatu Rundgren

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-31021 2019-01 3 - 4 Juha Hartikainen
Reijo Kouhia
Jari Mäkinen
Moodlessa palautettavat kotitehtävät (1/2 kokonaissuorituksesta) ja kaksi välikoetta (1/2 kokonaissuorituksesta)
RAK-31021 2019-02 5 Juha Hartikainen
osallistuminen etäopetukseen ja tentti

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija - ymmärtää yksinkertaisten ristikko-, palkki- ja kehärakenteiden elastista käyttäytymistä - ymmärtää voiman, momentin, jännityksen ja muodonmuutoksen käsitteet ja tuntee työn ja energian sekä virtuaalisen työn periaatteen käsitteet - osaa mallintaa analyyttisesti voimien ja kuormien rasittamia iso- ja hyperstaattisia ristikko-, palkki- ja kehärakenteita ja - osaa määrittää ristikko-, palkki- ja kehärakenteisiin syntyviä sisäisiä rasituksia, jännityksiä, muodonmuutoksia ja siirtymiä Lisäksi kurssin opiskelu kehittää opiskelijan kykyä - selittää ja arvioida kriittisesti tehtäviensä ratkaisuja ja saamiensa tulosten todenperäisyyttä - ilmaista kirjallisesti ja sanallisesti asiakokonaisuuksia

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Täydennyksiä lujuusopin teknilliseen taivutusteoriaan: - poikkileikkaukseltaan epähomogeenisen palkin taivutus - Timoshenkon palkkimalli - suoran palkin vino taivutus      
2. Työn ja energian sekä virtuaalisen työn periaatteen käsitteet ja niiden soveltaminen rakenteiden analysoinnissa.     
3. Iso- ja hyperstaattisten ristikko-, palkki- ja kehärakenteiden elastisen käyttäytymisen mallinnus.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakso suoritetaan kotitehtävillä ja kahdella välikokeella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-31011 Lujuusoppi Pakollinen    
RAK-31040 Statiikan ja dynamiikan perusteet Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-31021 Rakenteiden mekaniikan perusteet, 5 op RAK-31020 Rakenteiden mekaniikan perusteet, 5 op  

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 02.01.2020