RAK-23650 Viher- ja ulkoliikuntapaikkarakenteet, 5 op
Landscape and Outdoor Sport Structures

Vastuuhenkilö

Kari Pylkkänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-23650 2019-01 1 - 2 Minna Leppänen
Kari Pylkkänen
Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, harjoitustyö ja tentti luentojen, kurssikirjojen ja harjoitusten sisällöstä

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa valita kasvualustamateriaalit käyttökohteen vaatimusten mukaan. Hän osaa suunnitella kevyen liikenteen väyliä sekä tasokiveyksiä toiminnallisiin ja rakenteellisiin ominaisuuksiin perustuen. Opiskelija osaa kertoa kasvamiseen vaikuttavista biologisista ja ympäristötekijöistä. Opiskelija osaa kuvata ulkoliikuntapaikkojen rakennekerroksia ja tyypillisiä materiaaleja. Opiskelija osaa kuvailla viherrakentamista toimialasektorina.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kasvamiseen vaikuttavat tekijät  Viheralueiden rakentaminen ja -hoito  Kasvualustojen vesitalouden in-situ mittaustekniikat 
2. Kasvualustojen materiaalit, niiden ominaisuudet ja valintaperusteet  Kasvualustojen valmistus,markkinat ja laadunvalvonta  Kasvualustojen vaikutus pallokenttien pelattavuuteen 
3. Istutusten katemateriaalit,ominaisuudet ja käytön perusteet  Katemateriaalien laatuvaatimukset ja saatavuus  Katemateriaalien pitkäaikaiskestävyys 
4. Viheralueiden kulkuväylien päällysteissä ja muissa rakenneosissa käytettävät luonnon- ja keinokivituotteet ja niiden ominaisuudet  Kulkuväylien, aukioiden ja muiden rakenneosien rakentaminen ja hoito  Rakenteiden korjaus 

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Leppänen Minna, 20.03.2019