RAK-23430 Kalliorakenteiden tuotanto, 5 op
Construction of Rock Engineering Structures

Lisätiedot

Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Kari Pylkkänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-23430 2019-01 - Kari Pylkkänen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa opintojakson suoritettuaan: - nimetä erilaiset avo-, tunneli- ja luolalouhintatekniikat ja työvaiheet ja soveltaa niitä kohdekohtaisessa työsuunnittelussa - hahmottaa louhinnan eri tekijöiden kustannusvaikutukset - tuntee avo- ja tunnelilouhinnan porauskaluston ja -kaavion suunnitteluperiaatteet ja terminologian - nimetä ja tunnistaa porausvirheet ja analysoida niiden vaikutusta louhinnan lopputulokseen - tunnistaa ja arvioida louhinnan ympäristövaikutuksia ja ehdottaa niiden seurantamittaus- ja hallintatapoja - tuntee lujituksessa käytetyn kaluston ja suunnitella ruiskubetonoinnin ja pultituksen työvaiheet, työsuorituksen ja laadunvalvontamenetelmät.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Ullgren Sini, 04.04.2019