RAK-21001 Geotekniikan perusteet, 5 op
Introduction to Geotechnical Engineering

Vastuuhenkilö

Maria Penttilä, Pirjo Kuula, Minna Leppänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-21001 2019-01 1 - 2 Pirjo Kuula
Minna Leppänen
Maria Penttilä
Hyväksytysti suoritetut pakolliset osasuoritukset ja harjoitukset.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - tunnistaa yleisimmät suomalaiset mineraalit ja kivilajit ja näiden käyttökohteet rakentamisteollisuudessa - osaa selittää pohjaveden esiintymismuodot - tietää maalajiluokitukset ja osaa käyttää niitä suomalaisten maalajien nimeämiseen ja tunnistamiseen - tietää rakennustekniikan kannalta maalajien keskeisimmät ominaisuudet sekä ilmiöt, kuten routa ja routiminen - osaa selittää maan koostumuksen (rakeet, ilma, vesi) ja laskea näiden välisiä riippuvuussuhteita - osaa selittää avoimen ja suljetun tilan käsitteet ja mistä maan lujuus muodostuu - osaa selittää kokonaisjännityksen ja tehokkaan jännityksen sekä laskea geostaattisia jännityksiä - osaa käyttää avoimia paikkatietoaineistoja ja osaa tulkita pohjatutkimusasiakirjoja ja suunnitelmien maaperätietoja - osaa tehdä ja raportoida yleisimpiä laboratoriotestejä ja tuntee yleisimmät kenttätutkimusmenetelmät ja tietää, miksi ko. tutkimuksia tarvitaan

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Maa- ja kivilajien synty. Suomen maa- ja kallioperän synty, rakenne ja koostumus  Geologiset prosessit   
2. Kivilajien ja mineraalien tunnistus ja nimeäminen  Kalliorakentaminen   
3. Maalajien tunnistus ja nimeäminen sekä raekokojakautuman määritys ja tulkinta  Maa-aineisten tavanomaisten käyttökohteiden vaatimukset.   
4. Yleisimmät geoteknilliset kenttä- ja laboratoriotutkimusmenetelmät.  Pohja- ja laboratoriotutkimustulosten raportointi, tulkinta ja soveltaminen.   
5. Maan fysikaaliset, rakenteelliset ja hydrauliset ominaisuudet ja routivuus      
6. Geostaattiset jännitykset. Avoimen ja suljetun tilan käsitteet.     
7. Alan terminologia.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojaksoon sisältyvät laboratorio-, kenttä- ja laskuharjoitukset sekä kivilaji- ja maalajiharjoitukset ovat pakollisia. Niiden ja pakollisten palautettavien harjoitustehtävien perusteella voi saada arvosanan 1...5.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Geotekniikan perusteet   Jääskeläinen, R.         Kyllä   
Kirja   Geotekniikka   Rantamäki M., Jääskeläinen, R., Tammirinne, M.       Otatieto nro 464   Kyllä   
Kirja   Tulivuorista jääkausiin   Taipale, K. Saarnisto, M.         Ei   
Luentokalvot   Luennot ja luennolla jaettu ja ilmoitettu oppimateriaali           Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-21001 Geotekniikan perusteet, 5 op RAK-21000 Maa- ja pohjarakennustekniikan perusteet, 5 op  

Päivittäjä: Turjanmäki Pia, 04.03.2019