RAK-13001 Rakennustekniikan erikoistyö, 2-5 op
Individual Research Work in Civil Engineering

Lisätiedot

Työtä voivat ohjata kaikki rakennustekniikan laitoksen professorit sekä tekniikan tohtorit ja tekniikan lisensiaatit. Työn aihe, aikataulu ja suoritusvaatimukset sovitaan etukäteen yksilöllisesti ohjaajan kanssa.

Vastuuhenkilö

Matti Pentti

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-13001 2019-01 1 - 4 Matti Pentti
RAK-13001 2019-02 5 Matti Pentti

Osaamistavoitteet

Kirjallisuuteen tai kokeelliseen työskentelyyn perustuvan tutkielman laatimisen tarkoituksena on perehdyttää opiskelija alan tutkimus- ja suunnittelumenetelmiin ja alan ongelmiin sekä alan kirjallisuuden käyttöön ja tutkielman laatimiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1) laatia tutkimussuunnitelman 2) löytää luotettavia, relevantteja ja ajantasalla olevia tiedonlähteitä 3) valita soveltuvan tutkimusmenetelmän ja tehdä luotettavia mittauksia ja määrityksiä 4) analysoida ja arvioida kriittisesti tuloksia tai tietoja 5) vetää tuloksista johtopäätöksiä 6) laatia selkeän ja johdonmukaisen teknisen raportin käyttäen hyvää kieltä

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Alan tutkimus- ja suunnittelumenetelmät. Tutkimustyön suunnittelu. Alan kirjallisuuden käyttö. Tutkimustulosten käsittely ja analysointi. Tutkielman laatiminen.      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Projektin hallinta, tutkimuksen teko ja tutkielma.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-13001 Rakennustekniikan erikoistyö, 2-5 op RAK-13000 Rakennustekniikan erikoistyö, 3-8 op  

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 18.05.2020