RAK-12000 Rakennustekniikan kandidaatintyöseminaari, 0 op
Bachelor's Thesis Seminar in Civil Engineering

Vastuuhenkilö

Tim Länsivaara

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-12000 2019-01 1 - 2 Olli Kerokoski
Hannu Koski
Maarit Laskujärvi
Minna Leppänen
Mervi Miettinen
Suvi Pellinen
Markus Pöllänen
Jaakko Sorri
Eero Tuominen
Kandidaatintyöseminaarin suoritusvaatimuksiin sisältyy yhteisluentojen, pienryhmätapaamisten ja töiden esittelyseminaarin lisäksi kirjaston tiedonhaun koulutuksen osasuoritukset (videoluento, tiedonhankintasuunnitelma ja tiedonhankintaharjoitus) ja kielikeskuksen tieteellisen kirjoittamisen osasuoritukset (harjoitukset, kielenhuollon testi ja kandidaatintyön kypsyysnäytteeseen liittyvä kielentarkastus).
RAK-12000 2019-02 3 - 4 Olli Kerokoski
Hannu Koski
Maarit Laskujärvi
Minna Leppänen
Mervi Miettinen
Suvi Pellinen
Markus Pöllänen
Jaakko Sorri
Eero Tuominen
Kandidaatintyöseminaarin suoritusvaatimuksiin sisältyy yhteisluentojen, pienryhmätapaamisten ja töiden esittelyseminaarin lisäksi kirjaston tiedonhaun koulutuksen osasuoritukset (videoluento, tiedonhankintasuunnitelma ja tiedonhankintaharjoitus) ja kielikeskuksen tieteellisen kirjoittamisen osasuoritukset (harjoitukset, kielenhuollon testi ja kandidaatintyön kypsyysnäytteeseen liittyvä kielentarkastus).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - etsiä ja analysoida tutkimusteemaan liittyvää tietoa käyttäen TTY:n kirjaston palveluja ja alan kirjallisuutta - esittää tutkimustuloksensa kirjallisessa ja suullisessa muodossa - käsitellä erilaisia näkemyksiä ja perustella näkökantansa muille. Kandiseminaariin on integroitu tieteellisen kirjoittamisen opetus, jonka tavoitteena on, että opiskelija osaa ¿ tuottaa tekstiä, joka on tieteellisen tekstin ja oman alan konventioiden sekä TTY:n opinnäytetyöohjeen mukaista ¿ käyttää eri lähteistä olevaa tekstiä omassa tekstissään ja muokata tekstiään saamansa palautteen perusteella ¿ laatia ja viimeistellä tekstiä, joka on ymmärrettävää, sujuvaa, asiatyylistä ja kielenhuollon normien mukaista.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tiedonhaku     
2. Tutkimussuunnitelman laatiminen     
3. Viittauskäytännöt ja lähdeluettelon laatiminen     
4. Tutkimusmenetelmät      
5. Tutkimusraportin laatiminen     
6. Tutkimustulosten esittäminen     
7. Opponointi     

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Javanainen Päivi, 14.01.2020