RAK-10020 Rakentaminen ja rakennusmateriaalit, 5 op
Civil Engineering and Construction Materials

Lisätiedot

Opintojaksoon sisältyy 0,5 op laajuinen johdanto yliopisto-opintoihin rakennustekniikan opiskelijoille. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Matti Pentti

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
RAK-10020 2019-01 1 - 2 Päivi Javanainen
Pirjo Kuula
Maarit Laskujärvi
Minna Leppänen
Tero Marttila
Jussi Mattila
Läsnäolo lähiopetuksessa on pakollista. Poissaolot voidaan korvata lisätehtävillä lukuunottamatta kirjaston järjestämää tiedonhakukoulutusta (harjoitus)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - tunnistaa rakentamisen eri osa-alueita - osaa kuvata talo- ja infrarakentamisessa yleisimmin käytetyt rakenneratkaisut ja rakennusmateriaalit sekä niiden keskeiset ominaisuudet ja käyttökohteet - osaa esittää esimerkkejä rakentamisen ja rakenteiden vaikutuksesta ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen - osaa etsiä ja esittää tietoa materiaaleista, niiden ominaisuuksista ja tyypillisistä käyttökohteista - osaa työskennellä ryhmässä ymmärtäen ryhmätyön merkityksen - tunnistaa tutkinnon rakenteet ja tavoitteet ja osaa laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) - löytää keinoja oman ajankäytön hallintaan ja tuntee opintoihin liittyviä palveluja ja järjestelmiä

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tiedonhaku ja kirjaston käyttö     
2. Opiskelukäytännöt yliopistolla      
3. Ajankäytön ja opintojen suunnittelu     
4. Yleisimmät talo- ja infrarakentamisen rakenneratkaisut     
5. Yleisimmät talo- ja infrarakentamisen rakennusmateriaalit, niiden ominaisuudet ja käyttökohteet      
6. Rakennusmateriaalien ominaisuuksia kuvaavat keskeiset suureet      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Läsnäolo lähiopetuksessa on pakollista. Poissaolot voidaan korvata lisätehtävillä lukuunottamatta kirjaston järjestämää tiedonhakukoulutusta (harjoitus). Arvosana muodostuu 1/3 pienryhmissä tehtävästä harjoitustyöstä ja 2/3 sähköisen tentin arvosanasta.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot           Luentokalvot ja viikkoharjoitusten aineisto sekä moodlesta löytyvä lisäaineisto   Kyllä   

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Leppänen Minna, 20.03.2019